Tysk økonom advarer imod dobbelt migration i Tyskland

Dresden Foto- Christoph Münch

Tyskland: Den tyske økonom Herbert Dieter advarer i den schweiziske dagblad Neue Zürcher Zeitung Tyskland mod store problemer med migration.

Dieter ser et problem i, at der på den ene side er kommet mange ikke uddannede migranter til Tyskland og på den anden flere og flere uddannede tyskere forlader landet. Mange veluddannede tyskere, eksempelvis læger og ingeniører, tager fra Tyskland til Schweiz, Norge, Danmark og sågar Australien, hvor lønningerne er højere end i Tyskland. Denne migration vil ifølge Dieter kommer til at påvirke tyske økonomi negativt.

”Ifølge Verdensbanken var Tyskland i 2017 på 9. plads, umiddelbart efter store migrationslabde som Kina eller Filipinerne. Læger og ingeniører, som havde studeret for tyske skatteyderes penge, maksimaliserer sin personlige gevinst, det er forståeligt og legitimt, siger han.

Ifølge ham er det nødvendigt med skattenedsættelser, hvis velkvalificerede tyskere skal blive hjemme og ikke skal have en grund til at forlade hjemlandet. ota

Share This