Tjekkiets præsident sammenligner EU med Sovjetunionen

Milos Zeman Foto: Miloslav Hamrik

Tjekkiet: Der er visse ligheder mellem en begrænset suverænitet, som var en del af den såkaldte Bresjnjev doktrine vedtaget efter russernes invasion i Tjekkoslovakiet i 1968, og den dele suverænitet, som EU promoverer. Det mener Tjekkiets præsident Milos Zeman.

Han understreger, at han mener ligheder, ikke at Sovjetunionen og EU er ens.

Suverænitet er ifølge Zeman Tjekkiets vigtigste interesse.

”Jeg forstår, at vi er en del af større enheder, i det her tilfælde EU, og skal til en vis grad følge fælles beslutninger og holdninger, men implementeringen af disse beslutninger skal være baseret på en konsensus, ikke magt, siger Zeman.

Han nævner som et eksempel migrationskrisen.

”Suveræne lande skal have eneret til, hvem der skal bo på deres territorium. Denne ret må ikke blive overgivet til nogen overnationale institutioner, mener Milos Zeman.

Han understreger, at han ikke generelt er imod migration og peger på en stor vietnamesisk kommunitet samt de mange ukrainere, som er en del af det tjekkiske samfund, men mener, at muslimske migranter ikke skal have mulighed for at bosætte sig i Tjekkiet, da deres kulturelle baggrund adskiller sig fra tjekkernes.

Milos Zeman giver endvidere udtryk for, at han vil støtte afholdelse af en folkeafstemning om Tjekkiets medlemskab af EU, men ville selv stemme nej til czexit. ota

Share This