Ad

Tjekkiet mindes Vestens forræderi inden anden verdenskrig

Musolinini, Hitler, Daladier og Chamberlain i München underskriver i september 1938 afståelse af Tjekkoslovakiets sudeter til Hitlertyskland Foto: Bundearkiv

Tjekkiet: Det er i dag 81 år siden, at den såkaldte Münchenaftale blev underskrevet i München og Tjekkiet blev tvunget til at overlade sine grænseområder, de såkaldte sudeter, til Tyskland. Münchenaftalen blev underskrevet af Tyskland, Italien samt Tjekkoslovakiets allierede Storbritannien og Frankrig i håb om at undgå en krig. Aftalen, som handlede om Tjekkoslovakiet blev forhandlet uden at Tjekkoslovakiet var inviteret med til forhandlingerne og fik en stor betydening for Tjekkoslovakiets udvikling efter krigen og landets efterfølgende tilhørsforhold til østblokken. Münchenaftalen regnes af tjekkerne for en af de mest tragiske begivenheder i landets historie.

“Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Italien er blevet enige om rømning af sudeternes territorium…..Rømningen skal begynde 1. oktober og skal være afsluttet senest den 10. oktober, uden at der skal ske nogen form for ødelæggelser. Tjekkoslovakiets regering er ansvarlig for at rømningen vil ske uden ødelæggelser, begynder ordlyden i Münchenaftalen. 

Mr.East har tidligere bragt en artikel om Münchenaftalen, skrevet af journalist og historiker Else Christensen, som kan læses her. ota