Ad

Svag reaktion på corona pandemien i Rumænien

Parlamentet i Bukarest Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: Mange lande, i og uden for Europa, har iværksat ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå corona pandemien.

I Italien svarer den ekstraordinære økonomiske støtte via staten til 50 pct. af landets BNP, i Tyskland har tallet været 28 pct., i Frankrig 19 pct., i Polen 12 pct., i Spanien 11 pct. og i Serbien 6.5 pct. I Rumænien derimod er tallet helt nede på blot 3.5 pct.! Det skriver Alina-Christina Nuda i en analyse for ”Emerging Europe” (15.5.20).

Regeringen i Bucharest har godt nok gennemført visse begrænsede indgreb for at afbøde krisen. Der er omdirigeret penge til sundhedsvæsnet, renten på lån til små og mellemstore virksomheder er sat ned, skattebetalinger er udsat, ligesom der er givet erstatninger til forældre, der er blevet tvunget til at blive hjemme pga. pandemien. Ansatte i sundhedsvæsnet får en bonus på 500 euro for at påtage sig højrisiko arbejde.  Men sammenlagt rækker dette ikke særlig langt.

Sundhedsvæsnet er i en dybt alvorlig situation, der mangler de nødvendige kompetencer. I forvejen har landet været hårdt ramt af udvandring af sundhedspersonale til andre EU-lande. Oven i dette kommer de store problemer inden for landets uddannelsessystem, landbruget og i turisterhvervet. Der er heller ikke produceret eller skaffet tiltrækkelig antal ansigtsmasker.

Mærkeligt nok har Rumænien ikke i større omfang gjort brug af de penge, EU har stillet til rådighed for at begrænse pandemien. Generelt, konkluderer forfatteren, har myndighederne i Rumænien hverken haft mod til eller interesse i at tage nødvendige svære og kritiske beslutninger.