Spændende ny bog om ”Orbánland”

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

ANMELDELSE: Centraleuropa, forstået som de fire Visegrad-landene Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, er underdækket i danske medier. Det til trods for, den geografiske nærhed, de mange danske turister, der besøger landene, EU-medlemskabet, samt de stærkt voksende økonomiske kontakter mellem Danmark og Visegrad-landene. Viktor Orbán’s Ungarn har klart fået den største omtale rundt om i Europa, hvilket skyldes, at hans parti Fidesz i særlig grad har udfordret det liberale establishment både i og uden for Ungarn. Spørgsmålet er, om kvaliteten af dækningen af Ungarn har været god nok.

Det emne tages op af Lasse Skytt i ”Orbánland”, og synes jeg selv, på en rigtig god måde. Som Lasse Skytt rigtigt skriver i sin bog, har den journalistiske dækning været et problem, også udbredelsen af de sociale medier. ”Moral reframing”, journalistisk ”aktivisme”, dette at egne meninger og følelser går forud for fakta, er udbredt (side 268). Vigtigst burde være at søge ny information i stedet for blot at læse artikler og skaffe information, der bekræfter ens forudfattede meninger.

Men den egenskab hos journalister og kommentatorer har været dalende, desværre. Journalister burde i langt højere grad holde sig til de klassiske dyder, at stræbe efter objektivitet, indsigt og perspektiv. Et godt alternativt udgangspunkt er at studere lande, det være sig i Østeuropa, Rusland eller for den sags skyld Kina, med udgangspunkt i landenes selvforståelse; i Ungarns tilfælde ”through the lenses” af Viktor Orbán’s Ungarn, som formuleret af Skytt (på side 13).

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at være enig i Orbán’s politik, fx når det gælder retsforhold og mediefrihed, Skytt er selv kritisk. Men dette at se verden ud fra andre vinkler end blot ens eget, at være nysgerrig (sagt side 261 i bogen), er det bedste udgangspunkt for konstruktiv dialog og kritik.

At Viktor Orbán er den statsleder fra øst, der er bedst kendt i den brede offentlighed herhjemme skyldes ikke Ungarns størrelse. Landet har kun omkring 10 mio. indbyggere eller godt en fjerdel af Polens (38 mio.). Omkring flygtningekrisen i 2015 blev han ikke desto mindre kåret som ”Europas mægtigste mand”. Han er en fremragende taler og manipulator. Han har ihærdigt udfordret det socialdemokratiske-liberale establishment i EU og, modsat Polens Jaroslaw Kaczynski, har takket være sine talegaver og politiske evner formået at komme igennem med sine budskaber i EU-sammenhæng og i andre EU-lande, ikke mindst i Tyskland, EU’s stærkeste enkeltland. ”Orbánland” er kort sagt blevet en udfordring for det etablerede liberale ”mainstream”.

Så stor, at EU truer Ungarn med sanktioner. Viktor Orbán var den første, der gik stik imod Angela Merkel’s ”bløde” immigrationspolitik, og hans ”illiberale” og ”kristne” demokrati har inspireret og styrket andre national-konservative partier i Europa. Hvor langt, fik vi konstateret her ved Europaparlamentsvalget.  Fidesz fik 52 pct. af stemmerne i Ungarn, som i andre EU-lande var valgdeldeltagelsen historisk høj.

Lasse Skytt har boet i Ungarn siden 2013, og det i sig selv giver ekstra gode muligheder for at forstå, hvad der er hændt i Ungarn, og hvorfor så mange ungarere bakker op om Orbán’s projekt. Undervejs har han flere sammenligninger og koblinger til de skandinaviske lande.

Hans bog er groft sagt opdelt i to, én med forfatterens egne observationer og konklusioner opfulgt af interview-del, samtale med 16 ungarere, kendte som ukendte. Disse interviews indgår også i bogens analyserende tema-opdelte første del af bogen tillige sammen med Skyttes egne iagttagelser, henvisninger til og sammenligninger med forholdene i de skandinaviske og med brug af citater fra de rigtig mange forfattere, som gennem årene har beskæftiget sig med populisme og udviklingen i Ungarn.

Blandt de kendte interviewede finder vi den tidligere meget kontroversielle ministerpræsident Ferenc Gyurczany, i dag leder af Demokratisk Koalition, filmmanden Andy Vajna, svenskeren Daniel Friberg, der er flygtet til Ungarn fra det dekadente Sverige, roma-talsmanden Zoltan Kovacz samt Eva S. Balogh, der står for den Orban-kritiske og meget læseværdige webside ”Hungarian Spectrum”.  

Pladsen tillader ikke at referere alt fra bogen. Den er særdeles stofmættet og kommer godt omkring. Billedvalget er også godt. Økonomien, Orbáns ”uortodokse” økonomiske politik og forsøget på at undgå at komme i lommen på IMF, er dog stedmoderligt behandlet. Men det overlever læseren nok. Vi får i hvert fald belyst, hvad der helt grundlæggende adskiller Orbáns projekt fra det kendte mainstream liberale.

Orbáns styrke er at han bibringer de mange, der føler sig forbigået, et alternativ, en ny ”grand narrative” i stedet for ”liberalt status quo” og ”tredjevejsprojekter” a la Blairs og Schröders. Skytt henviser også til Georgy Schöpflin, der ser orbánisme som et oprør mod ”hyperliberalismen”.

Årene 2001 (11.september). 2008-09 (finanskrisen) og 2015 (flygtninge- og immigrantkrisen) gav Orbán ekstra vind i sejlene. Venstrefløjen kunne give mange socialt udsatte nyt håb for årtier tilbage, men venstrefløjen har svigtet groft siden 1989. 1968-generationen tabte slaget, de national-konservative er blevet de nye rebeller, den fri markedsøkonomis, ”korrekthedens” og det liberale ordens direkte modsætning.

”Anywheres” (globalisterne) står over for ”somewheres” (nationale, lokale), ”Vi oplever, sagt med Ivan Krastjevs ord, et ”clash between solidarities” (omtalt på side 34), den kollektive national-konservative står over for forsvaret af det individuelle, med land over for by, som vi har set det i mange andre lande end Ungarn.

Bøger og artikler om udviklingen i Ungarn kan umuligt være 100 pct. ”neutrale” og ”objektive”. Både bøger der støtter og kritiserer ”orbánismen” kan være særdeles læseværdige – eller det modsatte. Som sagt har Lasse Skytt som sit udgangspunkt bestræbt sig for at sætte sig ind i og forstå Orbáns projekt og de mange i og uden for Ungarn, der bakker det op. Som sagt, personligt foretrækker jeg den tilgang, når det gælder analyser af lande og regimer, som afviger fra det kendte socialdemokratiske-liberale ”mainstream”. Også derfor kan jeg varmt anbefale  at læse ”Orbánland”.

Lasse Skytt, Orbanland, how I came to understand Viktor Orbán’s Hungary and the future of Europe, 2019,printed in Budapest, Pannónia Nyomda Kft., Frangepán utca 16, 1139 Budapest,  ISBN 978.615-00-4884-0 (paperback),  ISBN 978-615-004885-7 (e-book).

Share This