Seks EU lande deles om migranterne på Aquarius

Migranter ved Lampedusa, Italien. Foto: Vito Manzari

Migrantkrisen: Det bliver seks EU lande, som skal fordele de 141 migranter, der siden fredag befinder ombord på skibet Aquarius. Skibet har sejlet i Middelhavet siden fredag, da ikke noget land ville give tilladelse til anløb af havn. Tirsdag eftermiddag lykkedes det dog alligevel at lave en aftale, skriver El Pais.

Portugal skal modtage 30 personer, Spanien modtager 60 personer, mens Frankrig et ikke nærmere defineret antal. De resterende tre lande, som fordeler resten, er ikke blevet nævnt. ota

Share This