Salvini’ initiativ og Kaczynki’s dilemma

Matteo Salvini Foto- Presidenza della Repubblica

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Italien: Tilbage i 2015 blev der oprettet en ny euroskeptisk fraktion kaldt Folkenes og Frihedens Europa bestående af 34 europaparlamentarikere. Til denne talmæssigt ret beskedne gruppe hørte Liga Nord, Frihedspartiet og Front Nationale. Vil denne blot blive styrket ved det kommende Europaparlamentsvalg? Det spørger Lukasz Wojcik i en analyse for det polske ugeskrift ”Polityka”.

Meningsmålinger viser, at styrkeforholdet i Europaparlamentet kan ændre sig markant efter Europaparlamentsvalget i maj. Kristelige Demokrater der i parlamentet udgør EPP-gruppen, og socialisterne vil måske miste flertallet. Derfor blev Matteo Salvinis besøg i Polen her for nylig mødt med ekstra stor opmærksomhed. Salvini, lederen af Liga Nord og Italiens viceministerpræsident, ser gerne etableret en bred alliance af europæiske ”suverænister”.

Salvinis besøg afslørede en ret stor overensstemmelse mellem Liga Nord og Lov og Retfærdighedspartiet, i hvert fald når det gælder spørgsmål immigration, sikkerhed og EU’s kommende budget. Men der har været og er stadig uenigheder, fx når det gælder forholdet til Rusland og fordelingen af flygtninge. Efter møderne med polske ledere var Salvini ”moderat optimist”. Hans mål har været at udvikle et nyt nationalstaternes Europa og få skabt en ny gruppe af ”suverænister” i Europaparlamentet med over 100 parlamentarikere, ikke 34 som i 2015.

Efter Brexit har Lov og Retfærdighedspartiet fået problemer med at finde en gruppe at slutte sig til i Europarlamentet. Før Brexit var partiet sammen med de engelske konservative i gruppen Europæiske Konservative og Reformatorer. Den gruppe er reelt opløst efter Brexit. Partiet har, skriver Jacek Pawlicki i det polske ”Newsweek”, forhørt sig om muligheden for at blive optaget i den kristelig-demokratiske EPP-gruppe, men anmodningen er blevet afvist.

At gå med over i en partidannelse sammen med Salvini og le Pen, begge pro-russiske, vil formentlig være for kontroversielt. Så den ”akse” mellem Rom og Warszawa, Salvini talte om i Warszawa, bliver næppe til noget.

Borgerplatformen, Donald Tusks parti er i EPP-gruppen, som Viktor Orbáns Fidesz. Fidesz forhandler gerne med Salvini, men ønsker ikke at forlade EPP-gruppen, den største enkeltgruppe og med CDU som kerneparti. Orbáns strategi er skaffe sig flere allierede i EPP- gruppen, fx når det gælder spørgsmålet om immigration. Lov og Retfærdighedspartiet, Fidesz og Liga Nord ønsker, ganske som Salvini og Le Pen, forandre EU inde fra, fra ”centrum”, ikke træde ud af EU.

Share This