Sådan vil Tyskland og Frankrig omskabe EU efter Brexit

Brexit

Af Uffe Gardel

UffeSå er svaret her fra Tyskland og Frankrig på Brexit – og det bliver ikke et svar, som den danske regering vil kunne lide.

Kort sagt, så skal EU ganske vist være slankere, men også dybere. Man går videre med den politiske union, og man holder fast i at indføre obligatoriske kvoter for fordeling af asylansøgere, noget som østlandene er klart imod. Men de lande som ikke vil være med, de kan lade være; Tyskland og Frankrig åbner for et EU i flere hastigheder.

Endelig lægger de to lande stærk vægt på sikkerhedspolitik; EUs ydergrænse skal beskyttes, og efterretningstjenesterne i EU skal arbejde sammen.

Det fremgår af to avisartikler søndag; dels en lækage til Frankfurter Allgemeine Zeitung af et fælles tysk-fransk debatoplæg, og dels et interview i le Parisien med den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault. Det ser unægtelig ret koordineret ud.

EU skal fremover kun beskæftige sig med spørgsmål der virkelig kræver europæiske løsninger, mener de to lande; alt andet skal overlades til “regionale beslutningsprocesser”, altså beslutninger taget af mindre grupper af lande. Men det man så samarbejder om, skal der fuld fart på. Vi vil “tage yderligere skridt i retning af en politisk union i Europa”, står der i det tysk-franske papir, som også taler for “en stadig tætter union mellem vores folk”.

Og de der ikke vil være med, kan stige af. Der er jo “forskellige ambitionsniveauer” i medlemslandene, og Tysklande og Frankrig vil ikke udelukke “at vi går videre med en gruppe af medlemsstater, som deler vores opfattelse af et fælles ansvar.”

Den franske udenrigsminister udtaler sig helt parallelt, og han kommer også med en diagnose på EUs problemer med skeptikere og nejsigere:

“Der er en voksende usikkerhed overalt. Den handler om spørgsmål om sikkerhed, terrorisme, migration og flygtningekrisen, og social usikkerhed.”

Jean-Marc Ayrault afviser samtidig enhver tale om at pille ved budgetregler og sparekrav.

“Lad os nu ikke forsimple tingene,” siger han.

“Det er ikke et spørgsmål om sparepolitik eller sociale hensyn. Vi har en fælles mønt, euroen, og i eurozonen er der nogle spilleregler som skal overholdes.”

Her er en oversigt i punktform over det tysk-franske forslag, samlet fra de to artikler:

Selve EU-samarbejdet

 • EU skal fungere enklere
 • Tættere politisk samarbejde, mere politisk union
 • Koncentration om de opgaver der kræver europæiske løsninger
 • EU i flere hastigheder

Sikkerhedspolitik

 • Styrket samarbejde om sikkerhed og forsvar
 • EUs fælles statsadvokatur skal også arbejde med terrorisme og organiseret kriminalitet
 • Platform for samarbejde mellem EU-landenes efterretningsvæsener
 • EU skal være en selvstændig international udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktør

Indvandring

 • Beskyttelse af EU’s ydre grænser
 • Fælles asylpolitik med obligatoriske kvoter
 • Fælles EU-indrejsesystem for borgere fra lande uden visumkrav (ESTA)

Økonomi

 • Styrket samarbejde om investeringer
 • Fortsat overholdelse af budgetregler
Share This