Sådan bruger du kreditkort i Polen uden at blive snydt

Rynek i Poznan Foto: Ota Tiefenböck

Mange polske forretninger omregner køb med udenlandske kreditkort til fremmed valuta. Omregning sker til en lang højere kurs og ofte uden, at man bliver spurgt. Mr.East vejleder dig i hvordan du undgår at ryge i fælden

Af Ota Tiefenböck

Polen: Skal du rejse til Polen og har du planer om at bruge dit kreditkort til betaling af dine udgifter på rejsen? Fortæl altid til den der opkræver betalingen, at du vil betale i zloty. Det lyder måske mærkeligt. Du er i Polen, og i Polen bruger man polsk valuta, men det er desværre realiteterne i Polen.

De polske forretninger har fundet en smart fidus, hvis formål er at få flere penge ud af udenlandske kunder. Fidusen hedder ”conversion” eller omregning på dansk, og går i sin enkelthed ud på, at kunden i stedet for at betale i polske zloty kan vælge omregning til danske kroner, således at beløbet bliver trukket i danske kroner. Det lyder sådan set som en god idé, problemet er, at omregningen altid sker til en lang højere kurs. Betaler man i zloty bliver beløbet nemlig omregnet derhjemme til Nationalbankens middelkurser, som er langt lavere.

Conversion er fuldt lovlig, men man skal have mulighed for at vælge, om man ønsker afregning i lokal valuta eller i sin nationale valuta.Mulighed for at vælge er i mange polske forretninger gjort dog så besværlig eller umulig, at kunden reelt ikke har nogen valgmulighed. Nogle af forretningerne spørger oven i købet slet ikke og ganske automatisk konverterer beløbet til danske kroner. Betaling omregnet til danske kroner er typisk 5-8 procent dyrere, end hvis man betaler i polske zloty og beløbet bliver omregnet derhjemme.

Mr.East har peget på problemet allerede i en artikel i 2014, 2016, og sidste år, men har under flere rejser til Polen i år konstateret, at intet er sket, og at metoden fortsat bliver praktiseret over hele Polen.

Hver gang vi skriver om problematikken bliver vi mødt med kommentarer om, at metoden bliver brugt i mange andre lande, og at forretningerne i Polen blot gør det samme, som forretninger i andre lande. Det er ikke korrekt, i hvert fald ikke i det østlige Europa. Mr.East redaktion rejser meget, men metoden bliver ikke brugt i andre lande i samme omfang som i Polen.

Det er korrekt, at banker i mange andre lande giver mulighed for conversion ved kontante hævninger, dvs. bruger den samme taktik ( ved en kontant hævning kan du nemt komme til at betale 100 kroner ekstra, hvis du hæver dit maksimale beløb (typisk 2.000 kroner) og benytter conversion), men metoden er ikke udbredt til forretninger, restauranter, tankstationer osv., sådan som det er i Polen. Den eneste forretning, det lykkedes Mr.East at finde i andre lande, som praktiserer conversion er Tesco.

Hvordan fungerer det i praksis?

Når du skal betale et beløb i zloty, bliver du i stedet præsenteret for et beløb i danske kroner på terminalen. Beløbet i danske kroner er en omregning af beløbet i zloty som du skal betale. Her bliver man nogle gange spurgt om man godkender beløbet, andre gange, og ganske ofte, vælger ekspedienten omregning for en. Det er ulovligt, du skal have en valgmulighed. Det vil dog være svært at bevise ved en senere klage.

Bliver man spurgt eller mødt med tavshed, skal man trykke et polsk NIE ( det står som regel kun på polsk) for så efterfølgende godkende beløbet i polske zloty og dermed undgå fælden med omregningen. Første gang beløbet kommer frem på terminalen er altså ikke godkendelse af selve beløbet, men af omregningen.

Sådan undgår du fælden:

  1. Sig altid med det samme, at du vil betale i zloty
  2. Ved betaling uden betjening, tryk NIE, hvis beløbet kommer frem i danske kroner
  3. Godkend først beløbet, når det kommer frem i zloty

Mr. Easts udsendte lavede i 2014 en undersøgelse i et shoppingcenter nær den sydpolske by Katowice, og var i alle de besøgte forretninger præsenteret for omregning til dansk valuta. I et tilfælde, i tøjkæden NewYorker, var det ekspedienten, der valgte for en, og det var umuligt, selv efter et forespørgsel, at få afregnet i polske zloty. Det er decideret ulovligt. Dagens køb, tøj til 39,95 polske zloty, blev omregnet til danske kroner til en kurs 1,86. Samme dag var Nationalbankens kurs tillagt 1 til 1,5%, sådan som man omregner udenlandsk valuta ved betaling med VISA, 1,79. Det betyder, at tøjet var 3,50 DKK dyrere end nødvendigt. Samme gentog sig i byggemarkedet  Praktiker, hvor en rundsav til 159 zloty, blev omregnet til danske kroner. Det skete selvom ekspedienten udtrykkeligt blev bedt om afregning i zloty. Det sagde ekspedienten ja til, men beløbet blev alligevel trukket i danske kroner, uden mulighed for at vælge. Resultatet blev 12 kroner mere ved betaling i danske kroner, end hvis købet var betalt i zloty. Eller sagt med andre ord næsten otte procent dyrere. Småtterier vil nogen sige, men faktum er, at disse småbeløb hurtigt kan blive til mange penge. 

Share This