Russisk kul vælter ind i Polen

Det polske kulbaserede kraftværk i Belchatow er et af de mest forurenede kraftværker i hele EU Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polen hører til de store kulproducenter, men ikke desto mindre bliver der importeret mere kul fra udlandet og især fra Rusland. Polen er ikke engang i stand til at dække sit eget forbrug af kul. Årsagerne er enkle nok, skriver Gabriela Lazarczyk i “Gazeta Wyborcza”.

Der er over de sidste år blevet investeret for lidt i kulminerne, og udvindingen af kul er desuden blevet vanskeligere og dyrere. Produktionen har derfor været støt faldende. Prisen på kul er svær at forudsige, men lige nu er den rekordhøj, på omkring 100 dollar pr. ton.

Især er der mangel på kul af den bedste og mindst forurenende kvalitet. I 2016 var importen af kul fra Rusland på 6.1 mio. ton, i 2017 steg den til 9.3 mio., og alene fra januar til maj i år har den været på 7.5 mio. ton. Polen har også haft en stigende import af olie fra Rusland.

Polen er officielt (måske ikke uofficielt) imod anlægget af Northstream II gasledningen, men det har altså ikke forhindret landet i markant at øge energiimporten fra Rusland. Polen har også efter pres fra Trump gået med til at øge importen af dyr flydende gas (LNG) fra USA. Manglen på energi har betydet mærkbare stigninger i forbrugerpriserne på el og opvarmning, ca. 15 pct. i forhold til året før.

Share This