Rusland vedtager ny sikkerhedsstrategi

Vladimir Putin Foto: Den russiske præsidents presse og informationstjeneste

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Vladimir Putin har netop udstedt et dekret, der fastlægger principperne for Ruslands nye økonomiske sikkerhedsstrategi gældende frem til år 2030. I dekretet omtales de største udfordringer og målsætninger og opgaver.

Særlig vægt lægges på at undgå kriser på ressourcebase-området, frem for alt produktionen af olie og gas, undgå nedgang for forskning og videnskab, sikre finanssektoren bedre samt forbedre borgernes fysiske og økonomiske sikkerhed.

Flere af de nævnte områder af den russiske økonomi er, siges det, truet af “discriminatory measures” og sanktioner fra især vestlige lande. Derfor skal sårbarheden reduceres.

Særlig vigtigt, siges det, er at styrke finanssektoren og modvirke mulige fald i efterspørgslen efter olie og gas samt undgå for store budgetunderskud. Den sidste strategi for økonomisk sikkerhed blev vedtaget tilbage i 1996. Beslutningen om at udarbejde den nye strategi frem til 2030 blev vedtaget af Sikkerhedsrådet i juli 2015.

Share This