Rusland-Polen forholdet, Tupolev, Ukraine og amerikanske baser

Illustrationsfoto: Piotr Drabik

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Rusland: I maj måned mødtes Jacek Czaputowicz og Sergej Lavrov, Polens og Ruslands udenrigsministre. Fem år er gået, siden de to lande holdt officielt møde på udenrigsministerplan. Der var ikke på forhånd de store forventninger til mødet, men blot dette at det kunne afholdes, er noget af et vendepunkt. Ønsket var at drøfte helt konkrete emner med kort tidshorisont. Her kan der lettest opnås resultater. Som sagt af Maciej Pieczýnski i ”Do Rzecy” blev mødet i Moskva mest set som en ”prøveballon”, at få afklaret, om og hvor langt der er noget at forhandle om de to lande imellem.

Uenighederne de to lande imellem er bestemt ikke svære at få øje på. Smolensk-flykatastrofen i 2010 spøger stadig. Den polske regering forlanger vragdelene fra Tupolev-flyet der forulykkede ved Smolensk i 2010 udleveret. Udviklingen i Ukraine deler også vandene, i højeste grad også spørgsmålet om NATO’s – og nok så vigtigt den seneste indgåede aftale om fast amerikansk militær tilstedeværelse i Polen.

Udleveringen af Tupolev-vragdelene er meget højt prioriteret fra polsk side, men det afvises, at det spørgsmål kan løses gennem indrømmelser fra polsk side, fx i spørgsmålet om økonomiske sanktioner over for Rusland. Polen henviser i forbindelse med Tupolev til en vedtagelse i Europarådets plenarforsamling, hvori Tupolev fly-vraget kræves udleveret til Polen.

Kreml, vurderer Pieczynski, betragter spørgsmålet om flyvraget ”instrumentalt”, som et middel til at påvirke stemningen internt i Polen og opnå modydelser fra polsk side. Fra officiel polsk side afvises, som nogle ellers har ment, at Polen støttede resolution 2246 i Europarådets forsamling, som fjerner de sanktioner over for Rusland, der blev indført i 2016, fx når det gælder stemmeretten.

Reelt er Ruslands medlemskab af Europarådet aldrig ophørt, hedder det i Warszawa, så der er slet ikke tale om nogen ”indrømmelse”. Rusland vil nu formentlig genoptage sine indbetalinger til Europaparådet. Vladimir Putin ventes ikke at blive inviteret til højtideligholdelsen af 80-året for udbruddet af 2. verdenskrig i Westerplatte nær Gdansk, – stik modsat for 10 år siden, hvor Putin deltog.

Ukraine vejer ikke så tungt for Polen som Turpolev-flyet, men uanset stridighederne mellem Polen og Ukraine afviser Polen en tilnærmelse til Rusland på bekostning af forholdet til Ukraine. Ønsket herom fremføres fra kredse i Rusland og dukker undertiden også op i den polske debat. Den seneste aftale mellem Polen og USA om (mere eller mindre) permanente amerikanske militærbaser på polsk jord, har naturligvis ikke forbedret forholdet mellem Polen og Rusland. Men aftalen er ikke kommet uventet for Putin. Så Kreml har taget højde for den, bl.a. ved at stramme skruen over for Hviderusland og forlange indført en russisk-hviderussisk union. Det militære samarbejde mellem Hviderusland og Rusland er allerede blevet udvidet som reaktion på tidligere militær forstærkning fra NATOs og USA’s side i landene omkring Østersøen. Kort sagt, det polsk-russiske udenrigsministermøde skabte ikke et varmere forhold mellem de to lande, men mødet følges dog op af nye møder på embedsmandsplan. Men et møde mellem Vladimir Putin og Andrzej Duda må vente.

Share This