Ad

Rumæniens regering vil have rumænere hjem fra udlandet

Parlamentet i Bukarest Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: Over det sidste år har den polske regering gentagne gange opfordret polakker i udlandet til at rejse hjem og tage arbejde i Polen. Det samme gør den rumænske regering. Og årsagen er helt den samme som i Polen, stigende mangel på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet.

I 2017 havde Rumænien en økonomisk vækst på hele 8 pct. Regeringen i Bukarest har især Ukraine, Serbien og Moldova i kikkerten, men ansættes rumænere fra udlandet undgår arbejdsgiverne de omkostninger og det bureaukrati, der er forbundet med at ansætte ikke-rumænere.

Regeringen skønner, at der bor omkring 400.000 rumænere, primært i det nord-vestlige Ukraine , i regionerne Carnati og Transkarpatien,  og i det sydlige Ukraine, omkring Odessa. I Serbien skønnes der at bo omkring 30.000, fortrinsvist i provinserne Vojvodina og Banat. Af Moldovas 3.5 mio. indbyggere skønnes de 800.000 at have (også) rumænsk statsborgerskab.

Af Rumæniens 19 mio. indbyggere udvandrede ikke mindre end 3.4 mio. i perioden 2007-2014, hvortil kommer problemerne forbundet med de meget lave fødselsårgange. I 2017 importerede Rumænien 5.000 arbejdere fra ikke-EU lande, men alene i januar i år blev der givet arbejdstilladelser til 7.000.  Men import af ikke-rumænere løser ikke alle problemerne, fx sprogkendskab.