Rumænien: økonomisk vækst – men på “lerfødder”

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: Rumænien har i de seneste år oplevet hurtig og ret høj økonomisk vækst, men det er sket på trods af alvorlig mangel reformer, fx inden for uddannelse, forskning og innovation, retssystemet og skattesystemet.

I dag bruger Rumænien kun 0.5 pct. af landets BNP på forskning og udvikling, hvilket er for lidt for at sikre robust økonomisk vækst. Dette er blot nogle af de ricici og problemer, der kendetegner den rumænske økonomi, konstaterer den rumænske Nationalbank i en netop offentliggjort rapport.

Væksten er primært sket på grund af stigende indenlandsk forbrug, ikke takket være flere udenlandske investeringer. De negative udmeldinger fra Nationalbanken kom samtidig med, at den rumænske regering meldte ud, at de første fire måneder af 2017 viser et overskud på statsbudgettet på 1.3 mia. lei, svarende til omkring 200 mio. euro.

Men tallet er misvisende, siger Nationalbanken, for overskuddet på statsbudgettet i de første fire måneder af 2017 skyldtes midlertidigt stigende skatteindtægter pga. lønstigninger.  For hele året 2016 var betalingsbalanceunderskuddet på 2.3 pct. af landets samlede BNP, budgetunderskuddet var på 3 pct., begge tal betragtes som betænkelig høje.

Share This