Ad

Rumænere spilder deres talent i Vesteuropa

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: Spildt talent. Det fastslår “Emerging Europe” i en analyse af rumænere i udlandet. En rapport, “Talent abroard: A Review of Emigrants” har kortlagt, hvordan det er gået rumænere der arbejder uden for landet, og resultaterne er bestemt ikke opløftende. Mindst 3,6 mio. rumænere bor i udlandet, et meget højt tal, selv hvis vi sammenligner med lande som Bulgarien, Ungarn, Moldova, Serbien og Ukraine.

54 pct. er kvinder, langt flere kvinder end mænd er højtuddannede. Mindst halvdelen af universitetsuddannede får imidlertid ufaglærte jobs i udlandet. Udvandringen skyldes ellers langt stykke utilfredshed med arbejdsforholdene hjemme i Rumænien. Her mener 90 pct. at de slet ikke har fået brug for deres uddannelse.

Ikke kun Rumænien har stigende mangel på arbejdskraft hjemme. Allerværst, siger rapporten, ser den demografiske udvikling ud til at blive i Letland, Polen og Ukraine. Ud over emigration spiller lave fødselstal og stigende levealder en rolle. BNP er i landene i øst og syd i snit fordoblet over de sidste tre årtier, men alene mangel på arbejdskraft vil markant udskyde det tidspunkt, hvor gennemsnittet for Europa (“catching up”) vil blive nået.