Robert Biedron, Polens svar på Emmanuel Macron?

Robert Biedron Foto: Silar

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polakkerne skal til lokalvalg i oktober, til EU parlamentsvalg i maj 2019 og snart efter til parlamentsvalg. Så der er i højeste grad valgkampstemning i landet. Ét spørgsmål indtager en central rolle i debatten: vil oppositionen kunne fremstå samlet og undgå det stemmespild, der ved valget i 2015 skaffede Lov og Retfærdighedspartiet flertallet i Sejmen?

I den forbindelse er opmærksomheden i høj grad rettet mod centrum-venstre, der i 2015 på grund af opsplitning slet ikke blev repræsenteret i Sejmen. Spærregrænsen er 5 pct. for partier og 8 pct. for koalitioner.

Én person, den 42årige Robert Biedron er i fokus. Han har været borgmester i Slupsk, men genopstiller ikke. Omkring sig forsøger han at samle en ny slagkraftig politisk gruppe, der agter at stille op ved EU parlamentsvalget næste år.

Hans programprofil er alternativ, Biedron er ligefrem kaldt “Polens Macron”. Bidron er homoseksuel, appellerer til LBGT-miljøet og i højeste grad til unge og midaldrende, der gerne ser den katolske kirkes middelalderlige moralkodeks bragt i bund.

Det endelige program kender vi ikke, men Biedron har den fordel, at han er godt kendt i offentligheden. Biedrons nye gruppering vil formentlig, skriver Jakub Majmurek i “Gazeta Wyborcza”, appellere til de mange, der har været politisk passive eller i tvivl.

Biedron selv vil givetvis satse på parlamentsvalget. Præsidentvalget i 2020 er for risikabelt. Biedron kan få svært ved at samle det opsplittede centrum-venstre, hvor vi i forvejen har venstresammenslutningen SLD, Biedrons tidligere parti, det socialdemokratiske “Razem” (“Sammen”) samt Barbara Nowacsks “Polsk Initiativ”. De grupper vil antagelig optræde hver for sig ved Europaparlamentsvalget. Det valg bliver første rigtige prøve på, om Biedrons parti kan slå igennem.

Share This