Reform eller undergravning af domstolenes uafhængighed i Polen

Fotomontage, facebook

Af Kim Halling Mortensen

Kim

Polen: Den polske regering har nu i flere måneder annonceret, at den er i gang med at forberede en reform af det polske retsvæsen. En af de vigtigste begrundelser for denne reformproces er, at dommerstanden efter regeringens mening optræder som en  ”indspist” selvsupplerende kaste. Endvidere mener regeringen, at dommerstanden skal afspejle den aktuelle politiske magtfordeling i parlamentet. Endelig hævder regeringen, at domstolene arbejder for langsomt. Fra oppositionel side – og fra EU – kritiseres regeringens planer for at udvande eller ligefrem knægte domstolenes uafhængighed. Kritikerne fremhæver, at det sidste led i magtens tredeling er ved at blive erobret af PiS – Lov – og Retfærdighedspartiet.

Som et væsentligt første skridt har regeringen foreslået, at sammensætningen af Det Nationale Domstolsråd – Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)  – ændres i betragtelig grad. Rådet består i dag af 25 medlemmer.  17 af disse er valgt blandt dommere eller udpeget i kraft af deres positioner som dommere.  Resten er udpeget politisk af præsidenten, justitsministeren samt parlamentets to kamre. Denne sammensætning vil regeringen ændre med øjeblikkelig virkning ved at opdele rådet i to kamre. Begge med hver 15 medlemmer. Det ene kammer skal udelukkende bestå af politisk valgte dommere.  Det andet kammer skal bestå af dommere valgt blandt dommerstanden på diverse niveauer i retssystemet. Der skal ikke kunne træffes beslutninger af nogen art uden samtykke mellem de to kamre. Et samtykke der med sikkerhed kun kan opnås, hvis det også lykkes regeringen at påvirke – eller lede – udpegningen af dommere på lavere niveauer. For nuværende udpeger – eller godkender – Det Nationale Domstolsråd nemlig dommere på hvad der groft sagt og forenklet svarer til vores by – , lands – og højesteret.

Regeringens planlagte ændringer kritiseres for at være i strid med ånden i den polske forfatning, hvor domstolenes uafhængighed er garanteret. Det Nationale Domstolsråd har dog ifølge forfatningen mulighed for at bringe stridspunkter vedrørende domstolenes uafhængighed for landets Forfatningsdomstol. Denne kom imidlertid som bekendt allerede under regeringens fulde kontrol i løbet af 2016. Dermed kan regeringen de facto udnytte sit parlamentariske flertal til at få gennemført de ønskede reformer. Fra PiS’ side argumenteres der med, at dette jo blot er et udtryk for folkets vilje, da folket jo har valgt det nuværende politiske flertal.

Dommerstanden har protesteret mod regeringens reformforslag. I går kulminerede protesten med en 40 minutter lang protest overalt i Polen. Dommerne – der ikke må strejke – indstillede simpelthen deres arbejde ”for at holde møder”, som det lakonisk blev udtrykt.  Den polske regeringskommission der torsdag skulle have godkendt regeringens reformforslag afbrød i går uventet sit planlagte møde. Flere polske medier rapporterer, at mødet blev aflyst efter et møde mellem præsident Duda og den polske justitsminister. Tilsyneladende er der opstået en vis uenighed om procedurerne for udskiftning af nogle af medlemmerne i det siddende Nationale Domstolsråd.

Share This