Ramadan i Tyskland: Fastende børn kræves fritaget for svømmeundervisning

Flere muslimske forældre i bydelen Neukölln i Berlin forlanger nu, at deres børn fritages for svømmeundervisning i fastemåneden, da de kan risikere at sluge vand

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Ifølge flere medier har bydelens borgmester Franziska Giffey (SPD) udtrykt bekymring for fastende børns helbredstilstand og indlæringsevne under den muslimske fastemåned ramadanen. Samtidig understreger borgmesteren, at der ikke bliver tale om at udskyde prøver og eksaminer eller fritage børn for svømmeundervisning.

Myndighederne udsendte en brochure med gode råd til forældre og lærere, hvor man gjorde opmærksom på fastens konsekvenser for børnenes skolegang. Bl.a. hed det, at forældrene burde se bort fra fasten, hvis den havde negative indvirkninger på børnenes sundhedstilstand. Giffey kritiserede endvidere, at kun tre ud af 20 moske-foreninger har valgt at bakke op om myndighedernes anbefalinger.

Der er ikke klare regler for, om børn skal faste og fra hvilken alder. Under ramadanen, som løber fra 26. maj til 24. juni i år, er det ikke tilladt for troende muslimer at indtage føde eller væske fra solopgang til solnedgang – og det på trods af at temperaturen i flere perioder har ligget på over 30 grader i Berlin i løbet af den seneste måned.

Share This