Putin presser Lukasjenko: ”Enten mere integration – eller færre subsidier”


Putin Lukasjenko Foto- Kremlin

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

”Enten mere integration – eller færre subsidier”. Det var hovedbudskabet fra Vladimir Putin til Lukasjenko under deres ikke mindre tre møder mellem her i december måned. Rusland mener over de sidste 20 år at have støttet Hviderusland med 100 mia. dollar takket være lave priser på olie og gas, en beregning som dog ikke accepteres fra hviderussisk side.

En del af importen af olie bliver forarbejdet i Hviderusland og derefter solgt til verdensmarkedet. De subsidier er nu godt i gang med at blive afskaffet fra russisk side. Det samme gælder de kunstigt lave priser på import af råstoffer. Skal subsidierne opretholdes i et eller andet omfang, skal Hviderusland bevæge sig tættere på Rusland og opgive tilnærmelsen til Vesten.

Lukasjenko har over de sidste år bevæget sig længere mod vest, satset på mere afbalanceret ”to-vektor” politik. Rusland betegnes ikke som en allieret, er nedgraderet til at være ”partner”. Men ”partner” fortolkes i Moskva næsten som at være en ”modstander”.

Som belønning har EU skridtvist fjernet sanktionerne mod Hviderusland. Medvirkende til EU’s åbning over for Lukasjenko’s indsats for at skabe fred i Ukraine (”Minsk-processen”). Emnet ”integration” indgik i den russisk-hviderussiske traktat fra 1999. Det er den der nu igen er på forhandlingsbordet. ”Integration” betyder oprettelse af fælles russisk-hviderussiske politiske institutioner og tæt samordning af den økonomiske politik, kort sagt oprettelse af noget nær en ”forbundsstat”, dog alt efter indholdet og rækkevidden. Putin går ikke så langt som til at tale om en ”indlemmelse” i Hviderusland i Rusland.

Han har dog haft svært ved at overbevise Lukasjenko. Det sidste møde mellem Putin og Lukasjenko varede ifl. en analyse i det polske ”Gazeta Wyborcza” (31.12.-1.1. 2019) i hele 4 ½ timer. Der blev ikke udsendt nogen fælles udtalelse, heller ikke afholdt noget pressemøde. Forhandlingerne var vanskelige. Det meddeltes kun, at den fælles russisk-hviderussiske komité skal arbejde videre med spørgsmålet om øget integration. 

Share This