Polsk lastbiltransport under pres i EU

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Det polske ministerium for infrastruktur kritiserer EU-lande, der under dække af at ville beskytte lastbilchaufførerne vil begrænse konkurrencen fra de polske og andre østlandes – lastbiltransporter i EU-området.

Målt efter last er de polske transporter fjerde største i EU, efter de tyske, franske og de britiske. Transporterne skaffer indtægter til Polen, der svarer til godt fem pct. af landets samlede nationalprodukt, mere end det dobbelte af EU-gennemsnittet.

For godt en uge siden holdt Frankrig, Tyskland, Østrig, Belgien, Luxembourg, Danmark, Sverige, Italien og Norge et særskilt møde i Paris, på hvilket der blev foreslået ændringer i EU’s gældende forskrifter. De kræver blandt andet, at chauffører skal holde weekender og andre fridage i det land, hvor transportfirmaet har hovedsæde. Det skal sikre chaufførerne retten til privatliv.

Den polske fagforening for transportområdet protesterer og hævder, at der er tale om protektionisme, og siger at de omtalte lande ikke selv fuldt ud overholder vedtagne EU-regler.

Denne konflikt er ikke den første. I 2015 indførte Frankrig og Tyskland således en regel om, at chauffører der transporterer varer gennem de to lande skal have en bestemt minimumsløn. Fra fransk side blev også stillet krav om obligatorisk indrapportering af chaufførernes løn. De polske indvendinger deles af i alt 11 lande, primært fra Central- og Østeuropa.

Share This