Polske kvinder elsker ikke Lov og Retfærdighedspartiet

Polens hovedstad Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Polens hovedstad Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Polen: En meningsmåling fra instituttet CBOS viser, at Lov og Retfærdighedspartiet har væsentlig større opbakning blandt mænd end blandt kvinder. 47 pct. af mændene støtter partiet, mens 42 pct. er imod. Blandt kvinderne er støtten nede på 38 pct., modstanden på 47 pct. Det fremgår ikke af selve undersøgelsen, hvorfor billedet er sådant.

Valgeksperten Radoslaw Markowski er usikker på det punkt, men mener, at mænd måske har en større psykologisk tilbøjelighed end kvinderne til at bakke op bag en “stærk regering´” (og en stærk leder).

Regeringens støtte til familierne, kaldt “500+”, har åbenbart ikke gavnet Lov og Retfærdighedspartiet, når det gælder støtte fra kvinderne. Mateusz Zaremba fra universitetet SWPS mener, at Lov og Retfærdighedspartiets modstand mod kunstig befrugtning og skærpelsen af abortlovgivningen kan have betydning for den overraskende lave støtte hos kvinderne. søren

Share This