Ad

Polsk TV-kanal forbinder Tusk med Hitler

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDUP

Polen: Den kontroversielle polske TV-kanal ”TVP” har nok engang vakt opsigt i og uden for Polen. Denne ganger det sket ved at bringe et billede af Donald Tusk sammen med Adolf Hitler på kanalens internet-version.

Tusk er gentagne gange blevet angrebet for sin ”tysk-venlighed” og tætte politiske samarbejde Angela Merkel. Det samarbejde er blevet sidestillet med Rapallo og Hitler-Stalin pagten, samarbejdet mellem Sovjetunionen og Tyskland i mellemkrigsperioden.

Efter en proteststorm blev billedet med Tusk og Hitler fjernet. Kanalen har samtidig hermed ført en kampagne rettet mod Tusk i den hensigt at forhindre, at han bliver valgt som præsident ved valget i 2020. Billedet overskrider alle de regler, der skal gælde på nyhedsområdet, og ikke mindst de statsejede, siger, iflg. ”Gazeta”, Juliusz Braun, tidligere chef for Radio og TV Rådet og medlem af det polske nationale Medieråd.

Forperson for landets medieråd som bl.a. kontrollerer at lovgivningen overholdes, er Witold Kolodziejski, der ved lokalvalget var kandidat for Lov og Retfærdighedspartiet i Warszawa. TVP og chefen Jacek Kurski var i perioden op til mordet på Gdansk’s borgmester Pawel Adamowicz i søgelyset pga. kanalens gentagne meget hårde personlige angreb på Adamowicz.

Partier i opposition til Lov og Retfærdighedspartiet, herunder Borgerplatformen, besluttede efter mordet på Gdansk-borgmesteren at boykotte kanalen, og den boykot er stadig gældende. I en kommentar siger Andrzej Krajewski (”Gazeta Wyborcza” 6.5.19), at TVP’s adfærd bør tages op i EU-sammenhæng. TVP er jo et offentligt medie. Hvordan kan de 51 polske medlemmer af Europaparlamentet vælges på fair måde med en så ensidig nyhedsdækning?

TVP har omkring 6.9 mio. seere. Polen er i forvejen anklaget fra EU side i henhold til Lissabon traktatens par. 7 pga. sin politik på retsområdet.