Polsk økonomi klarer sig pænt målt i forhold til EU-15 gennemsnittet

Illustrationsfoto: Myriam Thyes

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: COVID-19 pandemien har ikke bremset væksten i den polske økonomi. Også efterslæbet i forhold til de 15 ”gamle” EU-lande er blevet mindre. Forskellen i bruttonationalprodukt (BNP) mellem Polen og de 15 ”gamle” EU-lande blev i 2020 4 pct. mindre. Polens samlede BNP pr. indbygger er nu nået 72 pct. af EU-gennemsnittet.

Blandt de central- og østeuropæiske lande har kun Litauen været i stand til at overgå Polen. I 2020 blev forskellen 5 pct. mindre. Tallene for Polen var før 2020 ikke på samme niveau. Fra 2015-2019 voksede Polens BNP pr. indbygger fra 63 til 68 pct. af EU-15 gennemsnittet, og tallet for det samlede BNP i forhold til EU-15 endnu mindre. I de år gik det hurtigere med at indhente det økonomiske efterslæb i andre Visegrad-lande. Emnet blev drøftet på det økonomiske forum, som blev afholdt for nylig i Karpacz. 

At tallene for Polen er forholdsvis gode, skyldes også det stadig noget lavere udgangsniveau. Den polske regerings ekspansive finanspolitik har gavnet beskæftigelsen og ad den vej øget væksten. At mange er kommet i beskæftigelse er i sig selv fremmende for økonomisk vækst.

Som beskrevet i en rapport for nylig fra det økonomiske institut under SGH er Polen eneste land i Central- og Østeuropa, hvor beskæftigelsen voksede i 2020 og arbejdsløshedsprocenten faldt.  Demografiske forhold spiller også ind. Flere ældre betyder pres på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne er forsigtige med af fyre medarbejdere. Presset kan blive højere, når COVID-19 pandemien er helt ovre. Den voksende økonomiske vækst globalt har gavnet hele Central- og Østeuropa, hvor eksporten er vokset med over 10 pct. 

Share This