Polsk børneombudsmand forsvarer lettere afstraffelse af børn

Illustrationsfoto: gebala / Marg from Oviedo, Spain

Polen: Der er forskel på at slå børn og en lettere afstraffelse som ikke efterlader nogen mærker. Det første kan under ingen omstændigheder accepteres, mener Polens ombudsmand for børn Mikolaj Pawlak, i polske medier.

Den polske ombudsmand er umiddelbart efter sin udtalelse, som indirekte siger, at det er i orden med mindre afstraffelse af børn, kommet i modvind i sit hjemland.

Oppositionspartiet Borgerplatformen mener, at Mikolaj Pawlak, som er blevet udnævnt som børneombudsmand af Polens regerende parti Lov og Retfærdighed, ikke er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer til at være forsvarer af børns rettigheder.

Psykologen Dorota Zawadzka, en kendt psykolog i Polen, er enig. Ligeledes hun er kritisk over for Mikolaj Pawlaks udtalelser og stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt Pawlak er den rette person til at varetage børnenes interesser. ota

Share This