Politisk magtkamp splitter den polske kirke

En kirke i Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Det polske episkopat støtter præsident Andrevej Duda’s to vetoér mod regeringens indgreb over for domstolene. Men kirken er delt i to konservative fraktioner, skriver Aleksandra Pawlicka i “Polityka” (4.-10.0.17).

Modsat Jaroslaw Kaczynski er Duda stærkt troende, og  kirkeledelsen ser derfor større muligheder for indflydelse gennem at samarbejde med ham. Kirken fremstår dog ikke enigt. Der findes én gruppe inden for kirken der legitimerer Jaroslaw Kaczynski og til gengæld herfor forventer privilegier og flere økonomiske fordele for kirken. Den anden gruppe, der samarbejder med Andrzej Duda, regner med ad den vej at ændre love og også en mulig forfatningsændring, mener Pawlicka.

Den fraktion, der støtter Duda, er især utilfreds med det, de kalder Kaczynski’s “kapitulation” over for de “Sorte Protester”, de landsomfattende kvindedemonstrationerne, der sidste år fik Kaczynski til at trække forslagene om yderligere skærpelse af den ellers allerede hårde abortlovgivning tilbage.

Den regeringskritiske fløj regner også med at kunne øve indflydelse på Duda’s forslag om en forfatningsændring og ad den vej få tydeliggjort kristne værdier, fx i en kommende ny forfatnings præambel og få vedtaget paragraffer i en ny kommende grundlov, der vender sig mod abort og derudover kun tillader ægteskaber mellem mand og kvinde. Derudover forbud mod detailhandel på søndage og sikring af høje ydelser til børnefamilierne (“500+”). En del embeder som biskop skal i øvrigt snart besættes. Her håber kirkeledelsen på, at det via påvirkning af Vatikanet lykkes at få personer fra den Duda-venlige fløj valgt.

Share This