Polens statsbudget for 2019 forelagt parlamentet

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Forslaget til statsbudget for året 2019 er nu blevet forelagt det polske parlament, Sejmen. Iflg. reglerne skal budgettet vedtages senest den 26. januar og derefter underskrives af præsidenten (Andrzej Duda). Sker det ikke, kan præsidenten udskrive nyvalg.

Der spekuleres i, at regeringen kan have interesse i et nyvalg allerede til marts, og at parlamentet derfor ikke vedtager budgetforslaget, selv om regeringen har et flertal for det. Jurister diskuterer allerede, hvorvidt det vil være i overensstemmelse med grundloven. Iflg. det fremsatte forslag til finanslov vil der for 2019 være tale om et underskud på statsbudgettet på 28.5 mia. zloty, ca. 48 mia. danske kroner. Væksten i BNP er sat til 3.8 pct., inflationen til 2.4 pct. eller en mindre stigning målt i forhold til 2017.

Økonomer er generelt enige om, at der ikke tale om et dårligt budgetforslag uanset budgetunderskuddet. Underskuddet er beregnet til 1.7 pct. af BNP, hvilket ikke er alarmerende. I hvert fald holder det sig inden for de grænser, der er blevet sat af EU. Regeringen har udnyttet de indtil nu gode internationale konjunkturer, men har ikke gjort meget andet derudover.

Det konstaterer professor Stanislaw Gomulka fra ”Business Centre Club”. Går verdensøkonomien og polsk økonomi i recession, hvilket økonomer mener kan ske i 2019-20, bliver det meget sværere at holde statsunderskuddet i ave pga. de færre skatteindtægter. Indtil parlamentsvalget skal vi hverken forvente forslag om besparelser eller skatteforhøjelser, hverken fra regeringens eller oppositionens side.

Share This