Polens retsreform er som premiere på en ny Star Wars film

Star Wars Foto: Sam Howzit

Af Ota Tiefenböck

Hver gang der kommer en ny Star Wars film udløser den øjeblikkelig et massehysteri af store dimensioner over hele verden. Folk, selv voksne fornuftige mennesker, står i lange køer foran biograferne iklædt de mærkeligste kostumer, mens vi i medierne læser om, hvor mange mennesker allerede havde set filmen. Besøgstallet slår som regel altid nye rekorder. Naturligvis til en stor glæde af Walt Disney Company, som har formået at indoktrinere verdensbefolkningen med, at den åbenbart vil glip af noget stort, hvis den ikke så Star Wars.

Stemningen omkring den nuværende retsreform, vedtaget af Polens nationalkonservative regering i denne uge, minder mig lidt om den samme stemning. Facebook er i disse dage blevet oversvømmet af artikler fra alle verdens medier og for en hver politisk interesseret Facebook bruger, er det nærmest blevet obligatorisk at poste sådan et indlæg på sin væg. Helst fra et af de såkaldt anerkendte medier og helst med et udtryk for sin egen bekymring om det polske demokratis tilstand.

De fleste danske medier er naturligvis ligeledes kommet i selvsving og bringer den ene artikel efter den anden. De fleste af dem har den samme vinkel, nemlig at demokratiet i Polen er truet, og i bedste papegøjesprog gentager, hvad andre allerede har skrevet. Ofte i øvrigt uden at forklare hvorfor. Den store mantra er: Polen er ved udvikle sig til et autoritært samfund. Polen er det nye Rusland eller Tyrkiet, og det kan vi, oplyste, intelligente og demokratisk-tænkende mennesker ikke tillade. Det er ikke første gang det sker. Den polske forfatningsreform, mediereform udløste for nogen tid siden de samme reaktioner. Stormen dengang lagde sig ganske hurtigt igen, og den vil også lægge sig denne gang.

Misforstår mig ikke, jeg forsvarer ikke Polens regerings reformer og står ikke politisk på bølge med Kaczynski, men hvor ville det være dejligt at få nuancerne med. Få lidt andre vinkler på situationen i Polen, således at læserne kan danne sig sin egen holdning og ikke blot bliver medløbere, som råber i kor.

Polen er et land med en broget historie, et land som altid har formået at rejse sig og vil også rejse sig denne gang. Polen er et demokratisk land, som i den seneste tid bliver regeret af et nationalkonservativt parti, som er valgt og fortsat har støtte fra et flertal af polske vælgere. Polens tidligere liberale regering passede bedre til vores forestilling af Europa, men det er et faktum, at den åbenbart har glemt de mange lavere uddannede polakker, som ikke har draget de store fordele af hverken EU medlemskabet eller den udbredte globalisering. Det er derfor, at det udskældte Lov og Retfærdighedsparti er kommet til magten. Det er demokratiets vilkår, som vi er nødt til at respektere.

De mange demonstrationer, som i disse dage finder sted i Polen viser, at demokratiet i Polen har det godt. Et hvert demokratisk samfund, i lighed med de fleste mennesker har sine nedgangs- og opgangstider. Det er som regel også i nedgangstiderne et menneske eller et samfund udvikler sig og bliver et mere menneske og et bedre samfund. Det er i hvert fald ikke ved at give efter for massehysteri, hvad enten det drejer sig den politiske udvikling i Polen eller om Star Wars. Det lykkedes Walt Disney Company at overbevise mange, at det nærmest er obligatorisk at se en ny Star Wars film, men lad os ikke overføre det samme hysteri i politik. Det er nemlig den slags, der for alvor truer vores demokrati.

Share This