Polens katolske kirkes fokus på økonomi

En kirke i Polen Foto: Ota Tiefenböck

En kirke i Polen Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Med den ny regering i Polen er den katolske kirke igen kommet i fokus, bestemt også når det gælder økonomiske forhold. I en artikel i det polske ”Newsweek” bringer journalisterne Radoslaw Omachel og Milosz Weglewski en interessant analyse af kirkens økonomi, og de konkluderer at ikke alene himlen, men i høj grad også ”jordisk mammon” og rigdom optager kirkelederne.

Kirkens årsbudget sætter de til omkring 10 mia. zloty (ca. 16 mia. danske kr.). En del af pengene kommer fra de troende, men kirken modtager også store direkte eller indirekte tilskud fra staten.

Dertil kommer kirkens forretningsmæssige aktiviteter. Senest har regeringen åbnet adgang for kirken til at drive landbrug. Det kan betyde, at individuelle bønder afstår jord til kirken for til gengæld at modtage kirkelig omsorg.

Omachel og Weglewski konkluderer også, at der er meget stor forskel på, hvor meget præster tjener. Årsagen er, at de enkelte menigheder er forskelligt stillet økonomisk. Den månedlige indkomst spænder fra omkring 1.500 zloty til 5.500 zloty om måneden.

Staten yder støtte bl.a. gennem at finansiere lønnen for omkring 30.000 religionsundervisere. Det alene koster omkring 1.35 mia. zloty. Staten lønner også præster inden for militær og grænsekontrol med 5-7.000 zloty (ca. 10.000 danske kroner) om måneden. Dertil kommer udgifter på omkring 264 mio. zloty til drift af katolske uddannelsesinstitutioner, herunder det katolske universitet i Lublin. Dertil kommer 25 mio. zloty (ca. 40 mio. danske kroner) til bygningsvedligeholdelse og biblioteker.

Men statens udgifter ophører ikke hermed. Eksempelvis yder en særlig fond (”Fundusz Kascielny”) tilskud til pensioner for gejstlige, 130 mio. zloty alene i 2015. Endelig skal nævnes at den katolske kirke er særdeles aktiv på ejendomsmarkedet, fx ved anlæg og drift af store kontorpaladser, fx det gigantiske ”Roma Office Center”” og ”Centrum Jasna”. Forretningsaktivitet finder vi desuden omkring kirkelige ordeners produktion og salg af fødevarer.

Share This