Polen, ”the missing link” i et europæisk forsvar 

Polsk militær, her i Afghanistan Foto: Polish Ministry of National Defence

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Mens flere lande, især Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien, satser på at styrke forsvarssamarbejdet i EU, forbliver Polen ”outsider”. Polen er kendt som nær allieret af USA, og med Trump som præsident og i takt med Polens problemer i forholdet til EU, er interessen i den nuværende polske regering for via en særlig aftale (”deal”) med Trump kun blevet endnu større.

Polen satser stærkt på en permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Polen og konsulterer i den sag hverken EU eller NATO. Polen vælger også at købe nyt militært isenkram i USA, ikke i andre EU-lande.

I 2017 lanceredes i EU Det Permanente Strukturerede Samarbejde, kaldt PESCO, det såkaldte ”Coordinated Annual Review on Defence (CARD) samt Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). EDF skal efter hensigten for første gang finansiere militær forskning. Det såkaldte ”EDF-”framework” fik for perioden 2017-20 øremærket 590 mio. euro, det beløb skal efter hensigten vokse til 1.5 mia. fra 2021-2027.

Af PESCOs 17 projekter, har Polen kun tilsluttet sig to, udvikling af software (ESSOR) og mobilitet for militære styrker på tværs af landegrænser. Polen bruger lige nu iflg. NATO’s statistikker 1.98 pct. af sit statsbudget på militær, over de kommende år skal andelen stige til 2.5. Hermed bliver Polen EU’s fjerde største militærmagt, kun overhalet af Italien, Tyskland og Frankrig. Polen er på femtepladsen, hvis Storbritannien tælles med.

Polen bruger også flere penge på sit territorialforsvar, og antallet af soldater skal efter planen vokse til 200.000. Der satses også på modernisering af forsvaret, men det er tvivlsomt om planerne herom kan realiseres. Om Polen mere aktivt skal koble sig til den militære dimension i EU, skiller vandene i Polen. Regeringen vil indtil videre ikke opgive satsningen på en særlig ”deal” med USA, oppositionen er mere åben over for planerne i EU om et udvidet militært samarbejde. Får forslaget om permanente amerikanske baser ikke opbakning i den amerikanske kongres og må opgives helt, kan der måske opstå en helt ny situation. Vigtigt i den forbindelse er naturligvis også udfaldet af parlamentsvalget i 2019. 

Share This