Polen som storimportør af affald

Illustrationsbillede: Fruggo

Polen: Polen modtog i 2017 over 400.000 tons affald fra udlandet, og trods kritik er der intet, der tyder på at den trafik vil ophøre. For nylig udbrød der brand i et illegalt affaldslager Jakubow i Nedre Schlesien med så voldsomme eksplosioner til følge, at der blev tændt ild i en nærliggende skov, og 340 minearbejdere i nærheden måtte evakueres.

Der er vedtaget love om skærpet tilsyn med importen af affald fra udlandet, men kontrollen virker ikke tilfredsstillende, skriver Dominika Wantuch i ”Gazeta Wyborcza”.

Sidste år blev der givet 150 tilladelser til import af affald. Der var for 2017 tale om en tredobling af importen i forhold til 2013. Året 2017 satte rekord, men tendensen fortsætter. Affaldet kommer fra hele verden, dog langt størstedelen fra EU-lande. I 2017 modtog Polen affald fra Tyskland svarende til 146.000 tons, 60.000 tons kom fra Sverige, 57.000 fra Storbritannien. søren.riishøj

Share This