Polen på vej til mangel på arbejdskraft

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Ifølge prognoser frem til 2030 vil der være omkring 3 mio. færre på det polske arbejdsmarked end i dag. Derfor arbejdes der på at give velkvalificerede immigranter bedre adgang til arbejdsmarkedet, for eksempel ingeniører og IT-medarbejdere. Problemet skærpes af det lave optag på erhvervsskoler og tekniske skoler. Det skriver Gazeta Wyborcza.Der vil også blive stor mangel på for eksempel sygeplejersker og sundhedspersonale generelt. I særlig grad ønskes at lokke arbejdskraft fra Ukraine, mens immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika ikke er i særlig høj kurs på grund aa vanskelighederne med integrationen.

Af de 43.663 personer der fik arbejdstilladelse i Polen i 2014 kom 26.315 fra Ukraine.

Forskellen i gennemsnitsløn i Polen og Ukraine er stor, større end mellem Polen og Tyskland, men ukrainere kan i fremtiden være interesseret i at rejse til andre rigere lande i Europa, og det må Polen tage højde for.

Strømmen af kvalificeret polsk arbejdskraft ud af landet forventes også at fortsætte, dersom ansættelsesforholdene ikke forbedres. Ifølge meningsmålinger overvejer yderligere 1.5 millioner polakker at emigrere.

Share This