Polen og Ukraine, hvorfor er det gået så forskelligt økonomisk?

Polens hovedstad Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU 

Polen/Ukraine: Polen og Ukraine, hvorfor er det gået så forskelligt økonomisk? Det spørgsmål er ofte blevet rejst. I Kiev Post prøver også Matthew Kupfer at give svaret.

I 2017 havde Polen et bruttonationalprodukt (BNP) på omkring 524 mia. dollar, Ukraines var på blot 112 mia., og det til trods for at Ukraine skønsmæssigt har et indbyggertal på 42 mio. mod Polens 38 mio.

Tilbage i 1991 var iflg. Verdensbanken Polens BNP på 85.5 mia. mod Ukraines 77.5 mia. dollar, med andre ord var forskellen beskeden. Men hvorfor er det gået sådan siden 1991? Hvorfor er Polens BNP i dag næsten fem gange højere end Ukraines?

Én del af forklaringerne, siger Kupfer, har at gøre med den økonomiske politik. Polen opnåede økonomisk vækst i 1992, blot tre år efter systemskiftet, Ukraine skete det først efter årtusindeskiftet. Og det skyldtes i høj grad, at der i Polen herskede enighed om selve vejen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Der var debat om den chokkur, der blev ført og som den daværende finansminister Leszek Balcerowicz lancerede, men ikke om linjen som sådan.

Den ny politiske klasse havde kort sagt samme grundlæggende forståelse af, hvad markedsøkonomi indebærer. Det skyldtes meget, at mange før 1989 havde opholdt sig i Vesten og fået deres uddannelse her. Leszek Balcerowicz havde således fået sin mastergrad fra St. John’s Universitetet i New York i 1974.

Den økonomiske politik, chokkuren i Polen kostede blod, sved og tårer. Arbejdsløsheden steg, men inflationen blev bragt ned, og der blev oprettet mange nye typisk mindre virksomheder i stedet for dem, der gik konkurs. Det fænomen er døbt ”kreativ ødelæggelse”.

I Ukraine herskede der slet ikke samme politiske enighed, og forståelsen af, hvad markedsøkonomi indebærer konkret, var lav. Kun få i den politiske og økonomiske elite havde opholdt sig i Vesten. Modsat i Polen var virksomhederne, der skulle privatiseres for langt størstedelen meget store, og det i sig selv indbød til korruption og ”insider” overtagelse af virksomhederne.

Ad den vej blev skabt en rig klasse af oligarker. I Polen blev i langt højere grad skabt kapitalister, sådan som vi kender dem i Vesten på godt og på ondt. Det havde også betydning, at landbruget i Polen aldrig var blevet statsovertaget og kollektiviseret under det kommunistiske styre.

Kulturelle faktorer, siger Kupfer, skal ikke overses. Ukraine var (og er) splittet kulturelt, sprogligt og i høj grad økonomisk – med store regionale forskelle, i særdeleshed mellem øst (Donbas) og Vest-Ukraine. Ukraine har hørt til kategorien ”nationalzing states”, stater der kæmper med at få skabt sammenhold og fælles national identitet. Det i sig selv har skabt problemer – også økonomisk.

Share This