Ad

Polen mindes sin folkehelt

Witold Pilecki

Af Jimmi Eklöv

Polen: Idag mindes man i Polen Witold Pilecki på 70 års dagen for hans dødsdag , hvor han blev henrettet af det kommunistiske regime i 1948. Witold Pilecki (1901 – 1948)  er ikke så kendt i Danmark og i Vesten som han burde være og var heller ikke en officiet kendt person i kommunisttidens Polen, men han er måske en af den polske nations og måske også Anden Verdenskrigs største helte.

Witold Pilecki var  en polsk officer som kæmpede mod den tyske invasion i 1939 og efter kaptiulationen blev officer og naturligt medlem af den underjordiske regering og dens officielle hær. Den såkaldte  ”Arme Krajowa”. Hjemmehæren. Han er dog mest kendt for at være forfatter af den første efterretningsrapport om Auschwitz koncentrationslejren og om det der foregik der af forbrydelser mod menneskeheden af det tyske naziregime.. 

Allerede i 1940 havde den polske undergrundregering nys om hvad der foregik i Auschwits via vidner og rygter  men man ville have sikre rapporter. Derfor lod Witold Pilecki sig med vilje tage til fange af Gestapo og blev derfor frivilligt fange i Auschwitz under det falske navn Tomasz Serafiński. Han begyndte starks at rekruttere medlemmer til en underjordisk modstandsgruppe i lejren med hensigt på et oprør. Ved hjælp af et kurersystem, der blev  drevet af den polske modstandsbevægelse og undergrundsregering, sendte han rapporter til de allierede om, hvad der  egentlig foregik inde i lejren. Han skrev heriblandt en stærk rapport om det han havde noteret – nemlig nazisternes organiserede udryddelse af jøderne allerede i 1941.

Den officielle regerings rapport kom til England og USA med den detaljerede beskrivelse af uhyrlighederne og den polske undergrunds regering bad de allierede bombe jernbanespor til lejrene. Men ingenting skete, da uhyrlighederne i rapporten var så store at man betragtede dem som overdrivelser. Da Pilecki indså at de allierede ikke havde planer om at befri lejren og at et oprør i lejren var umuligt pga de helt uhyrlige forhold i lejren, besluttede han sig for at flygte. Det lykkedes  ham at flygte sammen med to andre fanger.

Han kom tilbage til Warszawa hvor han levede under jorden og i 1944 tog del i Warszawa opstanden mod den tyske besættelse. Da opstanden blev nedkæmpet, blev Pilecki fanget og tilbragte resten af krigen i en krigsfangelejr. Efter krigsafslutningenslutning tilsluttede han sig til de frie polske tropper i Italien 1945, men besluttede sig sig senere for at vende tilbage til Polen for at indhente efterretninger om kommunisternes overtagelse af Polen. Her blev Pilecki  fanget af det polske kommunistregime, tortureret, forhørt og henrettet som spion efter en retssag som mere var en egentlig skueproces.

Pilecki blev henrettet den 25. maj 1948 ved Warszawas Mokotow -fængsel. Altså i dag for 70 år siden. Pileckis heltemodige indsats mod det 20. århundredes to horrible totalitære ideologier – kommunismen og nazismen – som det polske folk har været mærket af og som har gjort Pilecki til folkehelt i nutidens Polen. Noget man med rette mindes i Polen i dag.

 

Kommentarer