Polen dømt til bøde på 500.000 euro om dagen. I får ikke en cent, svarer Polen

Turow Foto: Wikimedia

Polen: Den Europæiske Unions Domstol har idømt Polen bøder på 500.000 euro ( ca. 3,75 millioner kroner) om dagen for ikke at have stoppet minedrift i brunkulminen Turów nær den tjekkiske grænse. Polen skal betale bøden hver dag, indtil den adlyder afgørelsen, og stopper arbejdet i minen. Administrerende direktør for PGE, der ejer minen, sagde, at han ikke er enig i domstolens afgørelse og forventer, at minedriften ville fortsætte.

Retten afgav en foreløbig afgørelse om at stoppe minedriften allerede i maj efter en tjekkisk klage. Minedriften truer ifølge tjekkerne drikkevand i flere tjekkiske kommuner i grænseområdet. Polen nægtede dog at efterkomme kendelsen og bad retten om at annullere den. En pludselig ophør af minedriften kunne ifølge polakkerne forårsage en miljøkatastrofe og få betydelige økonomiske konsekvenser for landet.

Dommeren Rosario Silva har nu afvist Polens anmodning og idømt landet den omtalte bøde. Ifølge retten tager beslutningen især hensyn til at forhindre en mulig alvorlig skade på miljøet og på menneskers sundhed.

Derfor bør “Polen være forpligtet til at betale en bøde på 500 000 euro til (Europa) Kommissionen for hver dag fra datoen for meddelelsen af ​​denne afgørelse til Polen, indtil denne medlemsstat opfylder sine forpligtelser i henhold til kendelsen om foreløbige foranstaltninger , “siger retten.

Den polske regering afviser både at lukke minen eller at betale bøden.

“Den polske regering lukker ikke Turów brunkulsminen,” skriver den polske regering i en erklæring sendt på Twitter mandag. “Det ville have en negativ indvirkning på energisikkerheden for millioner af polakker og EU som helhed,” står der i teksten. Regeringen tilføjer, at den håbede på en god løsning af striden med Tjekkiet, men at dagens retsafgørelse var i strid med den.

Dagens afgørelse vækker glade i det tjekkiske grænseområde nær minen, det selvom at den udmålte bøde er for lille set med tjekkiske øjne, da tjekkerne forlangte en ti gange højere bøde. ota

Share This