Polakkerne og det kommende EU-parlamentsvalg

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polakkerne fik klaret 1. runde af lokalvalgene i søndags. Men lokalvalgene, de første siden 2015,  er kun første led i en fire-trinsraket. I dagene 23.-26. maj 2019 skal der afholdes valg til Europaparlamentet. Senere kommer parlamentsvalget, og i foråret 2020 præsidentvalget, hvor Andrzej Duda formentlig søger genvalg.

Måske stiller den til den tid afgåede EU-præsident Donald Tusk op.  Kommentatorerne er allrede begyndt at forberede sig til valget til Europaparlamentet, den sidste test før parlamentsvalget. Det måske største problem kan blive at få vælgerne til at stemme overhovedet.

Ved Europaparlamentsvalget i 2004 var stemmeprocenten helt nede på 21 pct., i 2009 på 25 pct. og i 2014 24 pct., kort sagt har omkring 3/4 af vælgerne valgt sofaen!

I Andre EU-lande fra Central- og Østeuropa har også lave stemmeprocenten, i Slovakiet har den været helt nede på 18 pct., hvilket dog er rekord. De 24 pct. for Polen er under halvdelen af stemmeprocenten ved det nylige lokalvalg, hvor 54 pct. stemte, et højt tal efter polske forhold.

Som meningsmålinger fra institutterne CBOS og ISP viser finder meget få polakker EU-valget vigtigt. Skal stemmeprocenten op er en langt mere effektiv informationskampagne derfor nødvendig. Måske det forhold, at Europaparlamentsvalget bliver sidste test før parlamentsvalget kan få stemmeprocenten op, sådan som vi så det ved lokalvalgene i søndags.

Det er et alvorligt problem, at over halvdelen af vælgerne helt generelt mener, at deres stemme ikke gør den store forskel ved valg, uanset hvilke. Kendskabet til de forskellige partigrupper i Europaparlamentet er også meget lav. Den lave interesse for at stemme skyldes ikke en principiel modstand mod EU, kun 4 pct. af polakkerne går ind for “Polexit”, udmeldelse af EU sådan som Storbritannien.

Og flere polakker har endda mere tillid EU-institutionerne, parlamentet og Kommissionen, end til landets egne institutioner, fx Sejmen (parlamentet). Meningsmålinger viser også, at knap halvdelen af polakkerne, især unge, ønsker EU “sådan som det er nu”, omkring en tredjedel ønsker reformer, ca. 45 ønsker at Polen skal bidrage mere til at forbedre EU-samarbejdet.

Share This