Polakkerne frygter Brexit, men mest de ældre

 Foto: Olek Remesz

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: 17 pct. af polakkerne støtter britisk udmeldelse af EU (”Brexit”), 53 er imod, mens 30 pct. er usikre. Det viser en undersøgelse gennemført af instituttet ”SW” for det polske ”Newsweek”. Måske uventet for mange, er støtten til Brexit størst blandt de unge polakker (39 pct.), mens 64 pct. af de ældre er imod britisk udtræden.

I Storbritannien selv forholder det sig stik modsat. Det er derimod ikke overraskende, at modstanden mod Brexit er særlig stor blandt veluddannede, der frygter for følgerne for selve det europæiske projekt, der som bekendt for tiden ikke har det for godt.

Miroslaw Natanek fra Europastudier ved Jagiello Universitetet minder om, at der bor mindst 850.000 polakker i Storbritannien, og de frygter naturligt nok for følgerne af et Brexit, fx når de gælder de sociale ydelser og mulighederne for at forblive i Storbritannien.

Økonomiske forhold spiller også en rolle. Storbritannien er Polens næstvigtigste afsætningsmarked. Dertil kommer, at Storbritannien, ganske som Polen, ikke er med i euroen. Et britisk farvel til EU vil uundgåeligt svække ikke-euro landenes position. Endelig spiller det en rolle, at Storbritannien støtter en hård linje i forhold til Rusland, det være sig i NATO og, når det gælder fortsatte økonomiske sanktioner over for Rusland.

Share This