Piketty: De centraleuropæiske lande betaler mere til EU kassen end de får udbetalt

Thomas Piketty Foto: B. Sutherton

Øst- og Centraleuropa: Et af argumenterne omkring blandt andet de obligatoriske flygtningekvoter, som afvises af Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet er, at de fire lande har nydt godt af støtteordninger og store overførsler fra EU og skal derfor vise deres solidaritet, når det handler om mindre behagelige emner.

Den franske økonom og forsker i økonomisk ulighed Thomas Piketty fremfører i sin kommentar om Europas udfordringer i 2018 et anderledes synspunkt omkring omfordeling af finanserne i EU. De centraleuropæiske lande får ifølge ham langt færre midler fra EU end de betaler til de vesteuropæiske lande.

”I Paris, Berlin eller Bruxelles kan man ikke forstå manglende taknemmelighed fra de lande, der har draget fordel af store EU overførsler, men i Warszawa eller i Prag fortolkes situationen helt anderledes. Her påpeger man, at afkastet af de private investeringer fra Vesten er for høj, og at de overskudsstrømme, der i dag udbetales til virksomhedernes ejere langt overstiger de europæiske overførsler, der går i den anden vej, skriver Thomas Piketty.

Han peger på, at vesteuropæiske, især tyske, investorer efter kommunismens sammenbrud opkøbte en stor del af de øst- og centraleuropæiske landes industri, virksomheder og ejendomme og har draget store gevinster. Disse bliver ikke i landene med overføres til udlandet.

Ifølge Piketty har den årlige udførsel af virksomhedsoverskud og indkomster fra privatejede ejendommme i årene 2010 til 2016 i gennemsnit været, 4,7 procent af BNP i Polen, 4,2 procent i Slovakiet, 7,2 procent i Ungarn og hele 7,6 procent i Tjekkiet.

Til sammenligning er de årlige nettoverførsler fra EU betydeligt lavere i samme periode: 1,9 procent af BNP i Tjekkiet, 2,2 procent i Slovakiet 2,7 procent i Polen og 4,0 procent i Ungarn.

Thomas Piketty understreger, at de vestlige investeringer i den tidligere østblok naturligvis gjorde det muligt, at landene kunne øge deres produktivitet og blev derfor en række fordel for de centraleuropæiske lande, men fokuserer ligeledes på, at de vestlige virksomheder udnytter deres styrkeposition i disse lande blandt andet ved at holde lønningerne nede. Noget de centraleuropæiske ledere i flere omgange har forsøgt at gøre opmærksom på.

Læs Thomas Pikettys interessante blog her. ota

Share This