Ad

Overlever Macierewicz regeringsrokaden i Polen?

Antoni Macierewicz her i 2009 Foto- Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: I januar skal Polens nye regeringschef Tadeusz Morawiecki sammensætte sin regering. Det store spørgsmål er: hvor mange ministre bliver fyret, og hvem vil i givet fald træde i stedet. I den forbindelse har der i polske medier været stort fokus på Polens kontroversielle forsvarsminister Antonin Macierewicz. Han er en belastning for Polens forhold til NATO, og han har mildt sagt haft et dårligt forhold til præsident Andrzej Duda, der i henhold til grundloven er øverstbefalende for landets væbnede styrker.

Mellem præsidenten og forsvarsministeren har der i længere tid raset en veritabel magtkamp, bl.a. om adgang til informationer og omkring udnævnelser i forsvaret. Da Duda indgik et kompromis med Kaczynski om de kontroversielle retsreformer antog mange, at han som modydelse fik tilsagn om, at Macierewicz ville blive fyret. Men iflg. Pawel Wronski (i ”Gazeta Wyborcza” 28.12.17) beholder Macierewicz måske alligevel posten, primært fordi indflydelsesrige politikere fra regeringspartiet har takket nej tak til posten som forsvarsminister.

Der er ikke mange i partiet, der har forstand på forsvaret, og de få der er, finder posten for farlig. Fyring af den stærkt nationalistiske Macierewicz kan også skabe problemer i forhold Lov og Retfærdighedspartiets ”hårde kerne” af nationalistisk indstillede vælgere. Posten som forsvarsminister anses med god grund som en uriaspost. Macierewicz vil efterlade en meget tung arv.

Moderniseringen af de væbnede styrker gennemføres slet ikke det omfang og i den hastighed, der er planlagt. Prisen på våbenindkøb fra USA, fx Patriot raketterne, er blevet langt dyrere end antaget. Territorialforsvaret bliver også meget dyrere end antaget og er også stærkt omdiskuteret. Mange kvalificerede har forladt forsvaret i protest mod Macierewicz’ dispositioner.

Udgangen bliver måske, at Macierewicz fratages visse arbejdsopgaver, fx indflydelse når det gælder våbenindustrien, frem for alt virksomheden ”Polska Grupa Zbrojeniowa”, der sælger våben til militæret, og som vægtes højt, da en høj grad af selvforsyning med våben er højt prioriteret.