Ad

Øst- og Centraleuropa er i EU`s vækstområde

Skoda Transportation i den tjekkiske by Pilsen fremstiller transportmidler og er en af Tjekkiets mest succesfulde virksomheder Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Af Lasse Sørensen

Øst- og Centraleuropa: Set med vesteuropæiske øjne kommer der med en vis regelmæssighed dårlige nyheder fra de øst- og centraleuropæiske lande. Især Polen og Ungarn kritiseres ofte for angreb på retsvæsen og pressefrihed. Men EU er ikke kun en politisk union. EU er også en økonomisk union og også på det parameter kan man spore en ubalance. Hvor Tyskland sandsynligvis er på vej mod recession, kommer der anderledes gode nyheder fra Østeuropa og Polen i særdeleshed.
Økonomen Vasily Astrov fra The Wienna Instistute for International Economics Studies mener man kan tale om at de elleve central- og østeuropæiske økonomier er ved at afkoble sig fra Vest-EU og at man hvad Polen angår kan tale om et mindre økonomisk mirakel.

Til eksempel forventes Polen at opnå en økonomisk vækst på 4,6% i 2019 og 3,7% i 2020, The Wienna Instistute for International Economics Studies har opskrevet hele regionens økonomiske vækst til endda 3,9% og det står i skærende kontrast til Tysklands 0,6% i 2019.
I det hele taget har den finansielle afmatning i Euro-området kun haft sparsom indflydelse på de central- og østeuropæiske økonomier. 

Slovakiet er efter at Jaguar har etableret sig i landet nu det land i verden hvor man producerer flest biler pr. indbygger og det er kun Trumps trusler om øgede toldsatser på biler fra EU som udgør et faremoment for østeuropa. I Polen fremstiller man VW, Mercedes og FIAT, i Ungarn er det AUDI og Mercedes, og VW har med datterselskabet Skoda store fabrikker i Tjekkiet.

Den økonomiske fremgang kan også ses på regionens reallønsudvikling, i gennemsnit er reallønnen steget med 50% i Øst mod 10% i Vest og ifølge Eurostat er Tjekkiet, Slovenien, Litauen og Estland godt på vej til at nå EUs gennemsnitsniveau for BNP pr. indbygger.

Østeuropas opsving kan måske gå hen og blive bremset ned pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft, regionen lider af en regulær mangel på kvalificeret arbejdskraft i kraft af at millioner har forladt regionen for at blive låsesmede i Storbritannien, sygeplejersker i Tyskland, læger i Danmark og så fremdeles. Denne menneskelige åreladning har medført en hastigt dalende arbejdsløshed som i dag ligger på henholdsvis 3,7% i Polen og 2,2% i Tjekkiet.
De to ting kombineret gør at investeringsprojekter i regionen bliver droppet.

Thomas Ilkow admistrerende direktør for Bosch Rexroth konstaterer at østeuropas omkostningsfordele nu eroderes af den manglende arbejdskraft. Manglen på faglig arbejdskraft, såsom softwareudviklere og elektromekanikere, er allerede nu så stor at virksomheder udflytter til Ukraine eller Balkan og hvis det billede skal ændre sig kan det kun ske ved øget effektivitet.    

Kommentarer