Nyt forslag om at adskille stat og kirke i Polen

Barbara Nowacka Foto: Adrian Grycuk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Barbara Nowacka, bannerfører for ”Polsk Initiativ”, har lanceret endnu et forslag, der skal adskille stat og kirke. Det går i sin korthed ud på at standse statens finansiering af religionsundervisningen i skolerne. I de polske skoler underviser 30.000 lærere i religion. Det koster staten 1.4 mia. zloty svarende til omkring 2.3 mia. danske kroner.

Iflg. forslaget skal der heller ikke gives karakterer i faget. ”Polsk Initiativ” foreslår også den særlige kirkefond, der bl.a. betaler pensioner og sundhedsforsikringer til kirkens ansatte, nedlagt. Forslagene fra ”Polsk Initiativ” støttes af Komiteen for Forsvar af Demokratiet og af det liberale parti ”Moderne” (”Nowoczesna”), der i dag ledes af Katarzyna Lubnauer. Også venstrefløjspartierne, SLD og ”Razem” (”Sammen”) går ind for adskillelse af stat og kirke, men Bondepartiet (PSL) og Kukiz-15 er imod.

I 2015 samlede ”Nowoczesna” 150.000 underskrifter med krav om indførelse af en ”verdslig skole”, dvs. fjernelse af tvungen statsfinansieret religionsundervisning. Borgerplatformen, det største oppositionsparti, er tøvende og tvetydig og delt i spørgsmålet, men partiet er dog, mod kirkens vilje, gået ind for støtte til kunstig befrugtning (”in vitro”).

Partiet støtter ”et nationalt kompromis” i spørgsmålet om abort. Spørgsmålet om religionsundervisningen skal afgøres af forældrene, ikke af staten. Faktum er, at kirkens traditionelt stærke position har været dalende. Den var meget stærk under kommunismen og også i 1990erne. En ny generation er kommet til og den agerer typisk anderledes værdipolitisk. Godt nok betragter de fleste polakker sig som katolikker, men meningsmålingerne viser, at omkring 80 pct. af polakkerne er imod aktiv kirkelig indblanding i politik.

Der er valg i Polen senere i 2019. Ganske som i Danmark er valgdatoen stadig usikker. Helt sikkert er, at spørgsmål med relation til kirken får en central plads i den valgkamp, der er i fuld gang i Polen.

Share This