Ny kurs i Usbekistan,- med særligt fokus på Afghanistan

Hotel Uzbekistan i Tasjkent Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Usbekistan: Usbekistan har i mange år været betragtet som et lukket land, som et hårdt diktatur og isoleret fra omverdenen. Men siden Islam Karimovs død og magtskiftet i 2016 har Usbekistan skiftet kurs og fulgt en langt mere proaktiv udenrigspolitik.

Paradigme-skiftet har været særlig tydeligt i forhold til nabostaterne og ikke mindst Afghanistan. Usbekistan har en 137 lang grænse til Afghanistan. Der er også blevet gennemført flere økonomiske og administrative reformer. Det skriver Von Azam Isabaev i en interessant analyse for det Bremen baserede ”Zentralasien-Analysen”. Nu satses der langt mere på dialog, samhandel og humanitært samarbejde.

Usbekistans interesse for nabolandet Afghanistan er ikke ny. I starten af 1990erne støttede Karimov aktivt militærlederen i Nordafghanistan Abdul Raschid Dostum og fra 1996 Nordalliancen, der bekæmpede Taliban. Hensigten var at få skabt en bufferzone i Nordafghanistan og styrke landets sikkerhed. Senere blev forholdet til Dostum afbrudt og drastisk forværret. Dostum flygtede, ikke til Usbekistan men til Tyrkiet. Talibans islamiske fundamentalisme var hovedårsag til Usbekistans støtte til Nordalliancen.

Mod slutningen af 1990erne engagerede Turkmenistan sig også aktivt i fredsprocessen i Afghanistan, fx i 6+2 kontaktgruppen, der i 1999 afholdt et vigtigt møde i Tasjkent. Efter 11.september 2001 støttede Usbekistan også NATO/ISAF-missionen i Afghanistan, hvilket var i tråd med den politik, som Rusland førte. Men forholdet til Vesten blev forværret pga. den vestlige kritik af menneskerettighederne i Usbekistan og nedkæmpelsen af Andischan oprøret i 2005. Det betød en tilnærmelse til Rusland og en tilbagevenden til CSTO, den kollektive sikkerhedsorganisation ledet af Rusland. Senere blev forholdet til Vesten igen bedre, og Usbekistan forlod CSTO.

Men de fortsatte problemer for Vesten med at få nedkæmpet Taliban bidrog til udarbejdelse af et nyt sikkerhedspolitisk koncept. Kravet lød på ikke-indblanding i staters indre anliggender og større satsning på bilateralisme. Det betød også en ny linje i forholdet til Afghanistan og dialog med Taliban.

Der blev satset på udvikling af samhandel, energi- og infrastrukturprojekter samt etableret direkte flyforbindelse mellem Kabul og Tasjkent. I januar 2018 blev der åbnet et uddannelsescenter for studerende fra Afghanistan. Og i marts 2018 blev der afholdt en ny international Afghanistan-konference i Tasjkent. Andre platforme og dynamikker i forholdet til Afghanistan, fx ”Istanbulprocessen”, blev ignoreret. Målet er at oprette sin egen platform og styrke dialogen med Kabul.

I et interview til ”Zentralasien-Analysen” siger viceudenrigsminister Ilchom Nematov, at Usbekistan desuagtet den nye linje står over for store udfordringer. Et fortsat stort problem i regionen er vandforsyningen.  Befolkningstallet i Usbekistan vokser med 700.000 om året og er samlet nået op på 38 mio., også det indebærer store udfordringer.

Usbekistan, siger Nematov, ønsker at skabe et godt forhold til alle nabostater, også til Rusland. Rusland er stadig en vigtig samhandelspartner, hvortil kommer at mange usbekere arbejder i Rusland. Forholdet til det stadig mægtigere Kina vægtes naturligvis også højt. Usbekistan deltager aktivt i CSO, Shanghai-samarbejdsorganisationen, der arbejder for udvidet sikkerhed og politisk og økonomisk samarbejde.  

Share This