Ny kontroversiel lov på vej i Polen

Foto: Olek Remesz

Polen: Polens regering forbereder endnu en kontroversiel lov. Denne gang en lov som skal begrænse tavshedspligt for diverse professioner, eksempelvis advokater, journalister, læger eller revisorer, skriver Gazeta Prawna.

Ifølge lovforslaget skal myndighederne ikke længere bede landets domstole i særtilfælde om at ophæve tavshedspligten.

Den polske sammenslutning af advokater betegner lovforslaget som en trussel mod en retfærdig rettergang. ota

Share This