Nationalisternes valgsejr i Polen kan ændre Europa

Jaroslaw Kaczynski under valgkampen  Foto: Silar

Jaroslaw Kaczynski under valgkampen Foto: Silar

Det nationalkonservative og euroskeptiske partis sejr ved parlamentsvalget i Polen trækker en endnu dybere skillelinje mellem øst og vest i EU.

Af Ota Tiefenböck

Ota -nyt billedePolen: Det nationalkonservative og euroskeptiske Lov og Retfærdighed-partis jordskredssejr i Polen varsler nye tider i Europa. Nationalisternes sejr og absolutte flertal i det polske parlament vil utvivlsomt få en stor betydning for Polens fremtidige udenrigspolitiske linje. Især for det fælleseuropæiske samarbejde i EU og for styrkelsen af de øst- og centraleuropæiske landes modstand til de fælleseuropæiske flygtningekvoter.Derudover varsler de polske nationalisters sejr en udvikling, som i den kommende tid også kan udspille sig i andre EU-lande — i takt med de europæiske befolkningers stigende bekymring for migrationskrisen.

De første tegn på et mere nuanceret forhold til flygtningekrisen og styrkelse af de nationalistiske kræfter finder allerede sted i flere europæiske lande — se blot Dansk Folkeparti, Sverige Demokraterne og Front National i Frankrig.

Derudover ses et stigende antal islamkritiske demonstrationer i flere medlemslande, og som det desværre er sket i Sverige, drab med racistiske motiver.

Denne udvikling tyder på, at politiske partier med et ukritisk forhold til flygtningekrisen og politikere, som er ude af trit med befolkningens bekymringer, kan få det svært i fremtiden.

Flere af de europæiske politikere vil derfor givetvis indse, at vejen mod en bedre politisk fremtid går via et mere kritisk forhold til flygtningekrisen — delvist på grund af en ændret overbevisning og delvist af rent populistiske grunde.

Skillelinje mellem øst og vest
Lov og Retfærdigheds sejr i Polen vil i første omgang resultere i en større skillelinje mellem EU’s østlige og vestlige medlemmer.

Lov og Retfærdighed er i lighed med de andre øst- og centraleuropæiske lande imod de fælleseuropæiske flygtningekvoter og vil på grund af landets størrelse ganske givet indtage en ledende rolle i landenes skeptiske holdning mod migration.

Det første tegn på denne udvikling kom allerede kort efter valget, hvor Lov og Retfærdighed proklamerede, at partiet ønsker at udvide samarbejdet mellem de centraleuropæiske lande, herunder Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen, det såkaldte Visegrad-samarbejde (V4), med Rumænien og Bulgarien for at stå stærkere i forhold til Europa-Kommissionen.

Det vil vanskeliggøre forhandlinger mellem øst og vest betydeligt og gøre det endnu sværere for EU-landene at finde en fælles løsning på flygtningekrisen.

Lov og Retfærdigheds sejr vil formentlig ikke kun få betydning for Polens vestlige naboer, men også for landets østlige naboer. Partiet vil ganske sikkert fortsætte Polens i forvejen uforsonlige og kontante politik i forhold til Rusland, men vil til forskel for landets tidligere regering i højere grad prioritere samarbejde med landets naboer mod øst.

Det gælder de baltiske lande, men også EU’s østlige partnere i øst — Ukraine, Georgien og Moldova. Det vil givetvis resultere i et styrket økonomisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde mellem de baltiske lande og Polen og vil ske på bekostning af landets nuværende tætte orientering mod Tyskland.

Kritisk holdning til Tyskland
Det polske valgresultat vækker utvivlsomt bekymring også i Tyskland, hvor Angela Merkels flygtningevenlige linje vil få endnu en modstander.

Det bliver sværere for Merkel, når det flygtningeskeptiske kor bestående af Ungarns premierminister, Viktor Orbán, den slovakiske premierminister, Robert Fico, og den tjekkiske præsident, Milos Zeman, bliver udvidet med endnu en stemme. Denne gang oven i købet en stemme med en langt større styrke, end de langt mindre lande, Ungarn, Slovakiet Tjekkiet.

Det bliver således sværere for Merkel og hele EU blot at stemple disse stemmer som usolidariske eller xenofobiske. Den stigende internationale kritik af Tysklands flygtningepolitik vil samtidig risikere at styrke flere af flygtningekritiske kræfter i selve Tyskland og kan dermed komme til at svække Merkel politisk.

Uanset hvilken påvirkning Lov og Retfærdigheds sejr i Polen vil få på den politiske udvikling i Europa, viser de nationalistiske kræfters sejr ganske tydeligt, at EU og de regerende partier i Europa skal tage europæernes bekymring og frygt i forbindelse med flygtningekrisen seriøst.

At negligere de problemer, Europa står over for og tromle ukritisk frem for ikke at miste ansigt kan kun resultere i én ting: At nationalisternes magtovertagelse i Polen også vil finde sted i andre europæiske lande.

Share This