Mr.East nu med EU dækning

Foto: Amio Cajander

Af Ota Tiefenböck

Mr. East blev grundlagt for fem år siden. Idéen med Mr. East dengang var at kompensere for mediernes manglende dækning af Øst- og Centraleuropa, som ofte var mangelfuld, som regel bestående af historier af negativ karakter og ofte uden forståelse for de pågældende landes anden historiske og samfundsmæssige baggrund. Tanken med Mr.Easts dækning var at skabe en større forståelse for denne del af det forenede Europa. Om det lykkedes må vores læsere bedømme. Et fortsat stigende antal læsere tyder på, at vi er på rette vej.

I 2016 udvidede vi vores dækning af Øst- og Centraleuropa med dækning af Tyskland. Denne dækning har været meget sporadisk, især de seneste år, og skyldes at Mr.East p.t. ikke har en journalist, som tager sig af dækningen af landet.

Mr. East er baseret på frivillig og gratis arbejdskraft og modtager ikke, som mange andre medier, nogen form for økonomisk støtte. Det betyder på den ene side, at vi er 100 procent uafhængige af politiske og økonomiske interesser, på den anden, at det er umuligt for os at konkurrere med medier som hvert år modtager millioner kroner i støtte.

Det kan umiddelbart virke uovervejet og useriøst i den omtalte situation at lancere en udvidelse af vores dækning. Vi gør det alligevel og udvider vores sporadiske dækning af Tyskland til at dække hele EU. Vi kan som nævnt ikke hamle op med andre statsstøttede medier. Denne dækning vil derfor, i lighed med vores tidligere dækning af Tyskland, også være sporadisk. Vi vil dog forsøge at gøre, hvad vi kan for at komme med nyheder m.m. om, hvad der sker i EU. Især den type nyheder, som normalt ikke bliver omtalt i danske medier.

Mr.East er som navnet antyder hovedsageligt koncentreret om dækningen af Øst- og Centraleuropa. Sådan bliver det også i fremtiden, men nu altså med en lejlighedsvis dækning af nyheder om/fra EU.

Har du et særligt kendskab til at EU området og gerne vil være med til at danske læsere får mere at vide om, hvad der sker i EU og hvilke konsekvenser det har for os i Danmark? Hold dig ikke tilbage. Mr.East er altid på udkig efter dygtige skribenter.

Share This