Mødet mellem Stoltenberg og Orbán

NATOs generalsekrtær, Jens Stoltenberg. Foto: NATO


Ungarn: Under “Bucharest 9” (B 9) topmødet i Riga tirsdag (omtalt i tidligere) holdt Viktor Orbán et særskilt møde med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Hovedpunktet på mødet var NATOs militære operationer under krigen i Ukraine set i lyset af det kommende NATO-topmøde i juli. Under den efterfølgende pressekonference oplyste Stoltenberg, at Ungarn bliver holdt uden for NATOs operationer, herunder våbenleverancer og uddannelse af personel. Ungarn skal heller ikke bidrage til NATOs indsatser finansielt. Til gengæld ville Ungarn ikke blokere for, at andre NATO-lande tager del i “proxy” (stedfortræder) krigen i Ukraine, som den ofte bliver kaldt.

På pressemødet understregede Orbán, at Ungarn er et loyalt NATO-medlem og fuldt ud lever op til kravet om at bruge mindst 2 pct. af landets bruttonationalprodukt (BNP) på militær. 1300 ungarske soldater tager del i NATO-operationer. Uenighederne drejer sig om vejen til fred i Ukraine. Her er Ungarn fortaler for våbenhvile og fredsforhandlinger her og nu. Stoltenberg erkendte, at Ungarn har ydet en stor indsats, når det gælder den humanitære støtte til Ukraine, herunder modtagelse og indkvartering af flygtninge. Søren.Riishøj

Share This