Møde i NATO-Rusland Rådet præget af enighed og uenighed

Nato lande og året for deres medlemskab af Alliancen Foto: Kpalion.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Nato: På det netop overståede møde i NATO-Rusland-Rådet diskuteredes vigtige emner som Ukraine, Afghanistan samt sikkerhed i luftrummet og til havs i Østersøregionen. Det oplyses fra både NATO og fra Rusland.

Afghanistan betragtes fortsat som meget vigtigt, da terrorbekæmpelse er en sag, som Rusland og Vesten har en interesse i at samarbejde om. Men der er fremkommet beskyldninger, fra bl.a. Petr Pavel, chefen for NATOs militærkomite, om at Rusland direkte eller indirekte støtter Taliban. Den anklage afvises kategorisk fra russisk side.

Omkring Ukraine er der ikke sket nogen fremskridt på mødet, konflikten forekommer lige nu helt fastfrossen, men alene en fortsat dialog om Ukraine anses for vigtig.

Derudover har også den russiske militærøvelse Zapad 17 har været på dagsordenen. Sidste møde i NATO-Rusland Rådet blev holdt i juli i år.

Share This