Migrantkrisen: Ungarerne skal stemme om flygtningekvoter den 2. oktober

Flygtninge i Ungarn i august sidste år Foto: Mstyslav Chernov

Flygtninge i Ungarn i august sidste år Foto: Mstyslav Chernov

Ungarn: Ungarn afholder den 2. oktober en landsdækkende folkeafstemning om EU`s obligatoriske flygtningekvoter. Det meddeler landets præsident János Áder.

Ungarerne skal ved folkeafstemningen tage stilling til følgende spørgsmål: ”Ønsker De, at EU kan beordre obligatorisk flygtning af personer uden ungarsk statsborgerskab til Ungarn uden et samtykke fra det ungarske parlament”?

En folkeafstemning i Ungarn kræver deltagelse af mindst 50 procent af vælgerne for at resultatet bliver gyldigt. Ungarn har ved afstemningen om omfordeling af 160.000 flygtninge mellem EU landene i september stemt sammen med Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien imod kvoterne, som dog blev vedtaget ved en flertalsbeslutning. Ungarn og Slovakiet har efterfølgende indgivet en klage over afgørelsen til Den Europæiske Domstol. ota

Share This