Kasakhstan: Nazarbajev og tiden efter ham

Nursultan Nazarbajevher her med den russiske præsident Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Nursultan Nazarbajevher her med den russiske præsident Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Kasakhstan: Hvideruslands Aleksander Lukasjenko har kaldt ham sin ”læremester”, og Ruslands Vladimir Putin den klogeste leder i det ”postkommunistiske rum”. Navnet er Nursultan Nazarbajev, Kasakhstans efterhånden mangeårige leder. For nylig besøgte han Polen og deltog her i et økonomisk forum og holdt her samtaler med Andrzej Duda og Beata Szydlo. Nazarbajev har en lang politisk karriere bag sig.

Tilbage i 1989 blev Nazarbajev først valgt til førstesekretær for det kommunistiske parti og overlevede derefter alle årene efter Sovjetunionens fald, endda som landets absolutte leder. I 2010 blev han af parlamentet udnævnt til ”folkets leder”, hvilket betød at han i to præsidentperioder ikke er underkastet forfatningens bestemmelser og begrænsninger i præsidentens magt.

Politiske fanger, korruption og nepotisme har bestemt ikke været ukendt under Nazarbajev. Han har dog forsøgt sig med et ”blødt” autoritært styre, og det er lykkedes for ham et stykke.

For nylig blev Vladimir Kozlov, landets mest kendte politiske fange, løsladt efter over 4 år i fængsel. Han havde i 2011 aktivt støttet en langvarig strejke på virksomheden Kozmunajgas og blev straffet herfor. Men Nazarbajev har bedst muligt ført en politisk balancegang både indadtil og udadtil.

Indadtil har Nazarbajev optrådt som mægler mellem landets mest indflydelsesrige interessegrupper, og udadtil forsøgt at undgå ensidig afhængighed af såvel Vesten som Rusland og Kina.

Frygten for kinesisk ejerskab til jord førte i maj måned i år til folkelige protester. Landet er med i den russisk dominerede Eurasiske Union, men det har ikke forhindret store vestlige multinationale firmaer som Chevron, Parasonic, Shell, Samsung og Bosch i at operere i landet.

Kasakhstan har siden 1991 været det rigeste af de centralasiatiske lande, men har i de seneste år været ramt hårdt af de faldende priser på olie og gas. I 2015 blev landet medlem af WTO, og det tvinger landet til at gennemføre en vis liberalisering af økonomien.

De negative sociale følger er søgt imødegået gennem tilskud fra staten til at nedbringe priserne på energi og transport. Den nationale valuta faldt med 50 pct. i værdi alene i 2015. Dertil kommer problemerne relateret til de store geografiske afstande og mangel på infrastruktur.

Nazarbajev har som Lukasjenko forsøgt at optræde som mægler under Ukraine-krisen og har ikke anerkendt den russiske annektering af Krim. Det har givet ham en betydelig good-will i Vesten.

Nazarbajev har undgået regulær konflikt med Rusland, men samtidig hermed ihærdigt forsvaret egne nationale interesser. Det store problem lige nu er, hvem der skal afløse den 76-årige Nazarbajev. Det er umuligt at se en naturlig efterfølger for ham.

I den henseende deler Kasakhstan skæbne med Hviderusland og Rusland, hvor efterfølgerne for Lukasjenko og Putin også er svære at få øje på. Der er en udbredt frygt for magtkampe og politisk kaos, når arvefølgespørgsmålet inden så længe er en realitet. Målet er politisk stabilitet og økonomisk modernisering, meget gerne et ”sydkoreansk mirakel”.

Men vejen hertil er mildt sagt tornebelagt. Disintegration som følge af etniske og klan-regionale forskelle er det værst tænkelige scenarie. Ingen, heller ikke Rusland eller Vesten, ønsker et sådant ”ukrainsk scenarie” med borgerkig og økonomisk ragnarok.

Nationalisme og nationalpatriotisme har været i vækst og kan blive et problem. Men hvilke politikker er mulige? Nazarbajevs ”perestroika”-politik med satsningen på en stærk stat, gradvise forandringer og delvis liberalisering af økonomien, har til dato ikke løst landets problemer, men der er ingen nemme løsninger. For en markedsøkonomisk chokkur a la Ruslands i 1990erne, en anden mulighed, vil med stor sikkerhed føre til store protester. Og status quo, en tredje mulighed, vil være vejen til nye tilbageslag.

I vestlige medier har vi indtil nu hørt meget mere om Rusland, Ukraine og Georgien end om Kasakhstan, og det har i højeste grad været Nazabajev’s skyld. Men den tid kan meget vel være ovre.

Share This