Kasakhstan bliver tre-sproget

En park i Almaty Foto: Ota Tiefenböck

En park i Almaty Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Kasakhstan: Undervisning i kasakhstansk, russisk og engelsk skal fremskynde Kasakhstans integration indadtil og over for omverdenen og mindske faren for etniske konflikter. I hvert fald har regeringen besluttet, at undervisning i Kasakhstans egen historie for fremtiden skal ske med brug af det nationale sprog, mens undervisning i historie mere bredt skal ske med brug af russisk, og at undervisning i informatik, kemi, fysik og biologi i 9. og 10. klasser skal ske på engelsk.

Dette er en nødvendighed, siger landets præsident Nursultan Nazarbajev. Engelsk bruges, siger han, internationalt inden for naturvidenskaben, Rusland er Kasakhstans store naboland, med hvem Kasakhstan har tætte økonomiske og historiske forbindelser, og kasakhstansk er jo statssprog.

Alle borgere skal derfor skulle mestre tre sprog. Undervisning i de tre sprog gennemføres foreløbig på 117 skoler med sammenlagt 63.000 elever. 42 højere læreanstalter vil bruge engelsk.

Den store udfordring er at få uddannet lærere med de fornødne sprogkundskaber. I en kommentar siger politologen Dosyma Satpajewa, at reformen er et led i landets multikulturelle politik. Meget skyldes indenrigspolitik, at landet har mange minoriteter.

Ifølge den officielle statistik erklærer 66 procent af befolkningen sig som kasakhstanere, 21 procent russere. At russisk får en særlig status skyldes Satpajewa skyldes ikke alene de tætte relationer og pres fra Moskva, men i høj grad også ønsket om at opretholde social og etnisk fred.

Share This