Jan Hus – de europæiske reformationers og revolutioners urfader

Karl Gustaf Hellqvist: Burning of Jan Hus at the stake at council of Constance

Af Peter Tudvad

Tjekkiet: I dag, den 6. juli, er en helligdag, dog ikke i Danmark og ej heller i Tyskland, men i Tjekkiet. Det var nemlig på denne dag for 603 år siden, at den tjekkiske reformator – nogle ville desuden sige revolutionære – Jan Hus blev brændt på kætterbålet i Konstanz.

At tjekkerne markerer dagen, forstår man godt. Hus indledte et oprør mod den romerske kirke og det tyske kejserrige, som førte til, at paven udkommanderede fem korstog mod den bøhmiske kætterrede. Alle korstog blev slået tilbage, lige fra det første i 1420 til det sidste i 1431, og fra forsvar gik husitterne – som martyren Jan Hus’ tilhængere nu kaldtes – over til angreb.

På deres “skønne togter”, der både skulle tvinge modparten til forhandlingsbordet og skaffe dem selv forsyninger, nåede de langt ind i Tyskland og helt op til Østersøen. Resultatet blev i løbet af 1430’erne en så vidtstrakt religionsfrihed i Bøhmen, som den lutherske reformation i det følgende århundrede aldrig kom i nærheden af.

Det hele endte i begyndelsen af Trediveårskrigen – i 1620 – med nederlaget på Det Hvide Bjerg uden for Prag, som blev fulgt af jesuitternes og habsburgernes brutale rekatolisering af tjekkerne. Men under det 19. århundredes nationale vækkelse i Bøhmen rejste Jan Hus sig som Føniks af asken og blev de frihedshungrende tjekkers ledestjerne, indtil tre århundreders habsburgsk regime endelig faldt i efteråret 1918.

Andre end tjekkerne burde i dag fejre Jan Hus. Ikke blot var han en eminent teolog og en bevidst tjekke, der insisterede på den frigørende betydning af Evangeliet såvel som det nationale sprogs i forkyndelsen. Han banede også vejen for Martin Luther, der i 1520 – i begyndelsen af sin reformation – ærbødigt kaldte sig selv “husit”. Og han såede frøene til en socialrevolutionær læsning af Bibelen, der ikke ville lade etablerede autoriteter – præster, bisper og paver med fyrster, konger og kejsere i ryggen – tage patent på udlægningen af den Hellige Skrift.

I det 16. århundrede var Thomas Müntzer inspireret af Hus under bondeoprøret, i det 19. århundrede var tyske liberale det under deres borgerlige revolutioner og revolutionsforsøg, og i det 20. århundrede var tjekkerne det selv, både under revolutionen i 1918 og under Foråret i Prag i 1968, altså for henholdsvis 100 og 50 år siden. Så også Jan Hus kan i år fejre en slags jubilæum – på anden hånd.

Jan Hus har i Danmark – ligesom alle andre steder uden for Tjekkiet – stået i skyggen af Martin Luther, der trods sin oprindelige respekt gjorde sit til, at tjekken blot skulle mindes som en forløber for ham selv. På dansk er der i mere end et halvt århundrede ikke udkommet en ny bog om Jan Hus. Men i næste måned, den 28. august, bliver der endelig rådet bod på denne undladelsessynd med “Jan Hus – kirke, korstog og kætteri”. Bogen kan til en favorabel pris forudbestilles under dette link.

Share This